Rendszerüzenet
2021. augusztus 29.

Aki buzgón énekel, kétszer könyörög

Hálaadó istentiszteletet tartottak a Szamosszegi Református Egyházközségben augusztus 28-án, szombat délután a gyülekezet felújított orgonájáért. Az ünnepi alkalmon dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét a Jak 5, 13 alapján.

„Szenved-é valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-é valakinek? Dícséretet énekeljen.”
Jak 5, 13

„Mindig is érdekeltek az orgonák, a történetük és a hangzásuk…magam is tanultam rajtuk játszani. A karzat mellvédje prédikál: „A ki buzgón énekel, kétszer könyörög”. Az orgona feladata az, hogy összekapcsolja az éneket, a könyörgést, a dicsőítést és az imádkozást. Lélekkel, szívből énekelni – az orgona megemeli e kettőt, felerősíti a hangokat” – emelte ki Püspök úr.

Tisza Tibor, a gyülekezet lelkipásztora ismertette az orgona felújításának történetét, ami a gyülekezet teljes önerejéből, 3,2 millió forint értékben valósult meg. A munkálatokat Molnár József, nagyváradi orgonaépítő mester végezte: a koronavírus-járvány miatt nem tudott ingázni, ezért hatvan napra Szamosszegre költözött. A lelkipásztor, a gondok, a presbitérium, a gyülekezet és a polgármester összefogott: így segítették, hogy ottléte alatt semmiben ne szenvedjen hiányt.

Szalay Kont, a Szatmári Református Egyházmegye esperese is köszöntötte a jelenlévőket, s kiemelte, hogy amikor az orgona hangja megszólal, a gyülekezet buzgón énekeljen, imádkozzon, legyen mögötte lelki meggyőződés: „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.” (Róm 8, 38-38)

Ezt követően Molnár Dániel – Molnár József orgonaépítő mester fia – megszólaltatta az orgonát, s felesége, Szerelem Csilla énekelt. E csodahangszer, melynek története az 1860-as évek elejére tekint vissza, újra régi hangzásával segíti ezentúl a gyülekezet énekét.

Fotó és szöveg: Szirák Sára