Rendszerüzenet
2021. augusztus 27.

Fél évszázadnyi presbiterség és negyedszázadnyi gondnokság

„Jól van, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután!” Máté 25, 23
Egyre kevesebben vannak közöttünk olyanok, akikre igaz a fenti bibliai idézet, de Karsai Mihályra, a Nyíradonyi Református Egyházközség gondnokára különösen is ráillik az Ige szava. Karsai Mihály, vagy, ahogy mindenki hívja, Miska bácsi 1944-ben látta meg a napvilágot, református családban hat testvérrel együtt nőtt fel. Az akkori értékek mentén a presbiter és gondnok családfő máig is időtálló normákat adott számára. Szolgálni Istent és az egyházat. Suszter Szabolcs lelkipásztor írása. 

Tanulmányai és a munkás évek megkezdése után fiatalon hívták be presbiternek a gyülekezet vénei és bölcsei közé, hogy belőle is felelős tisztségviselő és hűséges szolga váljék. A hívást alázattal fogadta és nem volt rest tanulni az idős gyülekezeti tagoktól.

Az aktív, munkás évek és a megfeszített munka azonban odáig vezetett, hogy 1985. január 18-án infarktust kapott. Ma már azt kell sajnos mondani, hogy ekkor az elsőt. Lánya lélekjelenlétének köszönhetően időben érkezett a segítség. Válságos állapota ellenére felgyógyult, visszakaphatták szerettei és szeretett gyülekezete. Még nem kellett elindulni a túlsó oldalra, ahogy ő fogalmaz, ahogy az a bizonyos látomásbeli angyal monda neki. Feladatot kapott.

Fél év után úgy felerősödött, hogy attól kezdve minden erejével és idejével az Urat szolgálta, az egyházat építette és képviselte. Fogadalmat tett: megszolgálja Istennek, hogy életében megtartotta és visszahozta a halál torkából.

Nem volt olyan vasárnap, istentisztelet, ünnep vagy egyházi rendezvény, ahol ne lett volna ott. Nem volt olyan tennivaló az egyház körül, amit ne szervezett volna meg, ne végzett volna el. Mindig elsőként érkezett és utolsóként távozott. Ő nyitott és ő zárt. S a mi kis református gyülekezetünk, néhány törzsgyökeres református család fenntartása és Miska bácsi rendíthetetlen szolgálatának köszönhetően meg tudott maradni az idők során.

Hogy milyen is ő? Ő az, aki mindenkit emlékeztetett, hogy mikor járt utoljára templomban. Ő az, aki utcáról utcára, házról házra elment az „egyházadóért” és mindenkit emlékezetetett, hogy itt az ideje a befizetésnek. Mindenkit szívesen fogadott és üdvözölt a templomba, ha megérkezett, de számon is kért, ha szükség volt rá.

1997-ben, épp, hogy felépült a templomtorony, megválasztották gondokká, s a gyülekezet pénztárosi teendőit is rábízták. Rendületlen hűséggel és ellentmondást nem tűrő szeretettel szolgálta Istenét és egyházát. Miska bácsi mindenkor meg tudta látni a szolgálat lehetőségét és egész életében olyan döntéseket igyekezett hozni, amelyek a jövő felé mutatnak.

Gondnoksága alatt a majdnem összedőlő hittanterem falát megerősítették. Gondja volt Isten házára és a portára is. Akkoriban időszerű volt a templom festése, ezt is az ő közbenjárásának köszönhette a gyülekezet.  

2012 és 2015 között szinte teljesen megújul és átalakul a gyülekezeti központ. A templomtető felújítása mellett többek között gyülekezeti termet és konyhát alakítottak ki.

Miska bácsi mindig nagy gondot fordított a gyülekezet kertjére is. A gyülekezeti tagokkal karöltve szilvafákat ültettek, veteményeztek és megmentették a szőlőt, mely rendszeres gyülekezeti szüretnek ad otthont.

2017-ben, a Reformáció 500. jubileumiévében, emléktáblát állít és kopjafát emel a gyülekezet, az alapító Hetey Sándor lelkipásztor tiszteletére. Tavaly pedig a templombelső újult meg teljesen.

2018 és 2020 között megannyi közösségi programot és kirándulást szervezett a gyülekezet, melyeknek aktív segítője, résztvevője volt Miska bácsi. A gyermeknapok, hittantáborok vagy a konfirmandus találkozók állandó látogatója, ahol a fiatalok mindig körül veszik.

2019-ben a kis református gyülekezt átvette a korábbi, helyi Ápolási Otthont, és a Hetey Sándor Református Szeretetotthon bentlakásos intézmény fenntartója lett.

Szorgos, dolgos, hűséges és példamutató élete az utókornak is normaként és mintául szolgálhat. Mindannyian tanulhatunk az ő életéből, megosztott tapasztalataiból. Gondnoki teendőiről való lemondását egészsége meggyengülése miatt, idén januárban fogalmazta meg. - Nem tudok már úgy ott lenni – mondta.  Reméljük, hogy presbiterként, tiszteletbeli gondnokként továbbra is tanít bennünket, irányt mutat számunkra, s továbbra is rajta tartja szemét egyházán. Helyét Kádár József presbiter vette át, akit teljes támogatással választott új gondnokává az Egyházközségi Közgyűlés. 2021. június 6-án, búcsúzása alkalmából a következő áldó igével köszönt el Karsai Mihály gondnoktól a gyülekezet: „Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordoztalak! Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg!” (Ézs 46, 4)

Suszter Szabolcs lelkipásztor