Rendszerüzenet
2021. augusztus 20.

Fekete Károly tiszántúli püspök Debrecen Város Díszpolgára

Augusztus 20-án ünnepi közgyűlést tartott Debrecen képviselő testülete. Az esemény keretében adta át Papp László polgármester az idei díszpolgári címeket, Pro Urbe és Mecénás díjakat. Ezen elismerések adományozásának hagyományos alkalma a város napja, április 11., ebben az esztendőben azonban a járványhelyzet miatt ez az esemény akkor elmaradt.

A Debrecen Város Díszpolgára kitüntető cím adományozásával a közgyűlés kifejezésre juttatja nagyrabecsülését azok iránt, akik a város és lakossága érdekében példamutatóan munkálkodtak. Ezzel ismeri el azok életművét, akik maradandót alkottak, és ezzel hozzájárultak Debrecen szellemi és anyagi gyarapodásához. E címmel tüntethető ki az a személy, aki a város nemzetközi hírnevét tovább erősítette. A képviselő testület az idén Debrecen Város Díszpolgára kitüntető címet adományozott többek között dr. Fekete Károlynak, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökének.

Dr. Fekete Károly 1982-ben, zenei tanulmányait követően iratkozott be a Debreceni Református Teológiai Akadémiára. Diplomájának kézhez vétele után a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközségben végzett segédlelkészi, később beosztott lelkészi szolgálatot. Már ekkor bekapcsolódott a Teológiai Akadémia munkájába: előbb gyakornokként, majd tanársegédként a Rendszeres Teológiai Tanszék oktatója volt. 1992-től főállású adjunktusként folytatta a munkát. Ugyanebben az évben szentelték lelkésszé. 1997 és 2005 között a Debreceni Hittudományi Egyetem rektora és a Debreceni Református Kollégium Igazgatótanácsának elnöke volt. Eközben a MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának tudományos titkári tisztét is betöltötte. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának 2003 és 2008 között, valamint 2015-től máig rendes tagja. A Tiszántúli Református Egyházkerület 2014-ben választotta meg az egyházkerület püspökévé. Sokat tett a helyi ökumenikus kapcsolatok kibontakoztatásáért. Szervezője és tevékeny résztvevője volt a reformáció elindulásának 500., valamint a Magyarországi Református Egyház létrejöttének 450. évfordulója alkalmából szervezett helyi jubileumi rendezvényeknek.

Nézze meg a Debrecen Televízió kisfilmjét a díjazottról ITT!

Fotók: DMJV