Rendszerüzenet
2021. augusztus 14.

30 éve járt Debrecenben Szent II. János Pál pápa

1991. augusztus 16-án első alkalommal történt meg, hogy a pápa felkereste a magyar egyház híveit. II. János Pál pápa magyarországi – 1991. augusztus 16-20-ig tartó – apostoli útja alkalmával augusztus 18-án Debrecenbe is ellátogatott, ökumenikus találkozón vett részt a debreceni Református Nagytemplomban a testvéregyházak képviselőivel. A harminc éves jubileum alkalmából háromnapos programsorozattal készülnek Debrecenben, melynek részleteiről a 2021. augusztus 13-án tartott sajtótájékoztatón számoltak be részletesen az egyházi vezetők.

A pápa 1991. augusztus 18-án a Nagytemplomban elhangzott nagy hatású beszédében kiállt a katolikus egyház elkötelezetten képviselt egységtörekvései mellett. Az ökumenikus találkozó záró mozzanatán, a Krisztusban hívő katolikusok és reformátusok kiengesztelődése jegyében koszorút helyezett el a protestáns Gályarab-prédikátorok emlékoszlopán a Nagytemplom mögötti Emlékkertben.

Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke - akkor még teológiai tanársegédként - a Városházán segítette az 1991-es eseményeket. Mivel abban az időben dr. Kocsis Elemér református püspök töltötte be a Magyar Ökumenikus Tanács elnöki tisztségét, ebből kifolyólag fogadta II. János Pál pápát a Debreceni Református Nagytemplomban. „A protestantizmus szempontjából azért nagy jelentőségű ez a látogatás, mert egy régi sebet gyógyított be. A gályarabok emlékoszlopa azoknak a tanítóknak, protestáns prédikátoroknak állít emléket, akik a 17. században egészen a gályarabságig menően álltak ki hitükért, amikor a pozsonyi törvényszék előtt nem tagadták meg hitüket. Azért itt áll ez az emlékmű, mert Debrecen nagyon sok gályarabbá lett prédikátornak volt a tanulóhelye. Ezek ugyan régen történtek, de minden olyan gesztus, amelyik arra utal, hogy mi annak az egyháztörténeti korszaknak már nem vagyunk az örökösei, hanem túl tudunk azon lépni, az mind számon tartandó esemény. Ezek között a legjelentősebb volt, hogy II. János Pál pápa debreceni látogatása alkalmával saját kezével helyezte el a kiengesztelődés koszorúját.” – ismertette dr. Fekete Károly a 30 évvel ezelőtti látogatás jelentőségét.

Dr. Fekete Károly mutatta be a sajtótájékoztató keretében „A kiengesztelődés koszorúja” című kiadványt, melyet a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye közösen jelentetett meg a pápalátogatás 30 éves évfordulója alkalmából. A kiadvány tartalmazza néhai Hapák József debreceni fotográfus felvételeit 1991-ből, aki 23 fényképen keresztül mutatta meg II. János Pál pápa debreceni látogatását, egészen a Nagytemplomba lépésétől a gályarabok emlékoszlopának megkoszorúzásáig.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megalapítása is II. János Pál pápa nevéhez kötődik, melynek első püspöke Bosák Nándor atya lett. Az Egyházmegye jelenlegi püspöke, Palánki Ferenc is találkozott magyarországi látogatása során a pápával akkor még kispapként a Mátyás-templomban, mely személyes találkozás mai napig meghatározó számára. A harminc évvel ezelőtti látogatás emlékeként egy életnagyságú szobrot állítanak a Szent Anna Székesegyház elé augusztus 18-án. „Ha szemben állunk a Szent Anna Székesegyházzal, bal oldalon Csáky Imre bíboros szobra áll 2015 óta, aki a templomot alapította 300 évvel korábban. A másik oldalon, vele szemben lesz látható a Szent Atya szobra, aki pedig az Egyházmegyét alapította. Ennek emlékére állítjuk ezt a szobrot, hogy habár akkor nem ment el II. János Pál pápa a Szent Anna Székesegyházba, mert nem fért bele az idejébe, de most jelképesen itt marad, hiszen a szellemisége, lelkisége, a Krisztusra mutató személyisége továbbra is itt van velünk és érezteti hatását.” – ismertette Palánki Ferenc püspök atya.

Palánki Ferenc szerint az a tény is ennek a látogatásnak a gyümölcse, hogy azóta két katolikus püspök élhet a városban. A görögkatolikus egyház nevében Kocsis Fülöp érsek-metropolita emlékeztette a résztvevőket, hogy elődje, Keresztes Szilárd püspök úr volt, aki nemcsak a máriapócsi látogatást szervezte, hanem a pápalátogatás egész hetét ő tartotta kézben.

Az alkalomra készült másik emlékkötet részleteit dr. Krakomperger Zoltán általános püspöki helynök, plébános ismertette, amely visszaemlékezéseket, a sajtóban is követhető felkészülési napokról szóló beszámolókat és az utólagos visszhangot is tartalmazza.  A „Hogy legyenek eggyé – Emlékkönyv Szent II. János Pál pápa debreceni Látogatásának 30. évfordulójára” című emlékkönyv 3 részből és egy fényképalbumból áll. Az 1. rész II. János Pál pápa életútját mutatja be, majd elénk tárja a világjáró pápa apostolkodásának stílusjegyeit, végül képet alkot a Szentatya debreceni látogatásának vatikáni és hazai előkészületeiről. A 2. rész bemutatja lépésről lépésre a Szentatya debreceni látogatásának minden mozzanatát azzal kezdődően, hogy augusztus 18-án kevéssel 17 óra előtt szállt le a pápát és kíséretét szállító helikopter a Nagyerdei Stadion déli kapujához közel eső területen. Ebben a fejezetben olvashatjuk a teljes ökumenikus igeliturgiát, a vendéglátó Kocsis Elemér református püspök köszöntőbeszédét és a Szentatya elhangzott homíliáját, valamint a Gályarab-prédikátorok emlékoszlopa megkoszorúzásához vezető sajátos fejleményeket. Ebben a részben olvashatjuk továbbá 21 római és görög katolikus, valamint református szemtanú élményszerűen megírt visszaemlékezését. A 3. rész időrendi sorrendben gyűjti össze a pápalátogatás Debrecen kultúrájában és hitéletében megérett áldásait, valamint ismerteti, milyen lelki táplálékhoz juthat, és milyen szellemi útravalót kaphat II. János Pál pápa köztéri szobrának szemlélője. Az emlékkönyv utolsó egysége a pápa debreceni látogatásáról készült válogatott fényképfelvételeket és a látogatással kapcsolatos dokumentumokat tartalmazza.