Rendszerüzenet
2021. július 27.

Hálaadás a felújított templomért Kántorjánosiban

Megújult a Kántorjánosi Református Egyházközség temploma, amelynek használatát korábban – annak életveszélyes állapota miatt - 2015. november 29-én ideiglenes felfüggesztették. Azóta teljes külső és belső felújítással újult meg az épület, ezért adtak hálát Istennek július 25-én.

A tetőszerkezet statikai problémái miatt 2015 novemberében nyilvánították életveszélyesnek a kántorjánosi református templomot és használatát évekre fel kellett függeszteni. Több pályázati próbálkozás után sikeresen elnyertek egy VP-s pályázatot, amihez kormányzati és egyházkerületi támogatást is kaptak. Így vált lehetségessé a templom külső-belső felújítása. A járulékos munkákhoz egyéni támogatók, adakozók is szép számmal járultak hozzá. Segesváry József egykori esperes-lelkipásztor leszármazottai nagylelkű adománya fedezte az új toronyóra elkészítését, és a templom előtti rózsakapu felállítását. Megújult a templom világítása és új kovácsoltvas csillárt szereltek fel. A régi padok mintájára a templom bútorzata kicserélésre került. Az összes pad és a szószékkosár festése, színezése a lelkipásztorok keze munkáját dicséri. Az egész felújítás során az volt a cél, hogy a múltat megőrizve, de a mai igényekhez igazítva történjen minden munkálat. A régi középkori templom alapjainak vonalát megőrizték az aljzat burkolatában. Felajánlásokból újonnan készültek el a zászlók, szószék- és úrasztali terítő, szőnyeg, hangosító berendezés és a padokra a párnák. A külső tereprendezés és a térkövezés után a környezetet is méltóvá tették a megújult templomhoz.

A 2021. július 25-én megtartott hálaadó istentiszteleten zsúfolásig megtelt a templom. Igét hirdetett dr. Fekete Károly püspök, aki a magvető példázata alapján prédikált. A templom felújításáról részletes beszámolót adott Sinkó-Páricsi Babett lelkipásztor és Csonka József vallástanár-segédlelkész, akik a zsoltáros szavaival foglalták össze hálájukat a több évig tartó felújításért: „Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk.” (Zsolt 126,3)

A gyülekezetet köszöntötte dr. Gaál Sándor nyírségi esperes, Kovács Sándor országgyűlési képviselő, dr. Péter Zoltán polgármester. A Hodászi Református Egyházközség gondnoka, Suszter Sándor köszöntő szavai mellett átadta a szomszéd egyházközség ajándékát  figyelmességüknek, szeretetüknek jeleként.

Az úrasztalán – az egyházkerület ajándékaként – Molnár János egyházkerületi főgondnok helyezte el a Reformáció 500. évében kiadott Szentírást.

Az ünnepi istentiszteleten több alkalommal is közreműködött a mátészalkai Szalka Consort, melyet trombitával erősített Bócz István.

Az ünnepi istentisztelet után az egész gyülekezet szeretetvendégségen vett részt a templomkertben.

A vendéglátást követően püspök úr megtekintette a Kántorjánosi Református Általános Iskolát, melynek fenntartói jogát az egyházközség 2019-ben vette át. Az iskolából utunk a parókia épülete felé vezetett, melynek külső felújítására 2020-ban került sor. A parókia tizenkét éve üresen áll: komoly belső felújításra van szükség ahhoz, hogy lakhatóvá váljon és a településen élő lelkipásztora lehessen az egyházközségnek.