Rendszerüzenet

EGYH-KCP-18-P-0054

Támogatási azonosító : EGYH-KCP-18-P-0054 

Kedvezményezett: Tiszántúli Református Egyházkerület


Elnyert támogatás: 632.740.000 Ft

Támogatás megnevezése: fejlesztési cél, működési és programok cél megvalositására.

A támogató 166  egyházközségnek nyújtott támogatást. A szakmai feladatból, 164 projekt valósult meg.
Az egyházközségek a támogatást a parókia, templom és környezetének felújítására, korszerűsitésre illetve a gyülekezetek részére táborokra, közösségi programokra, kirándulásokra használták fel.

A templomok, gyülekezeti házak felújításával a mai kor elvárásainak megfelelő épületek kerültek kialakításra, ezáltal a templomba járó gyülekezet, modernebb, komfortosabb és biztonságosabb feltételek mellett hallgathatja Isten igéjét, változatosabb gyülekezeti összejövetelek, előadások tarthatók. A felújítás nélkülözhetetlen a gyülekezeti élet további fenntartásához, a gyülekezet közösségépitő szerepét erősiti. A beruházások által (pl. elavult nyílászárók, fűtési rendszer kicserélése) a csekély költségvetésből gazdálkodó egyházközségek fenntartási költségei jelentős mértekben csökkentek.
A fejlesztés eredményeként a település vonzóbbá válik, a község kulturális, vallási képe megőrzésre kerül, az épített környezete szépül.

Az új eszközök beszerzései segítséget nyújtanak a korszerűbb közösségi szolgáltatásokhoz ez által minél többeket hívnak majd alkalmainkra. A felújított, modern környezet a gyülekezeti tagok, valamint az érdeklődők számára kényelmes, a mai igényeknek megfelelő közösségi teret biztosít, mely különböző gyülekezeti összejöveteleknek, előadásoknak, és rendezvényeknek adhat otthont. Így a beruházás megvalósulása a gyülekezet közösségépítő szerepét is erősíti.

A tábor keretében a részt vevőknek olyan programot szerveztünk, ill. olyan tevékenységeket valósítottunk meg, amelyek összhangban vannak a szakmai programmal és annak célkitűzéseivel.

A lelki egészség és hitbeli fejlődés érdekében a tábor időtartama alatt minden nap, reggeli és esti időpontokban igei alkalmakat, áhítatokat tartottunk változatos, fiatalos, kreatív formában.
A szociális egészség megőrzésének érdekében olyan programokat valósítottunk meg, melyeknek célja a feladatok közös teljesítése, egymás értékeinek felfedezése, a fontos közösségi értékek megtapasztalása volt. Minden nap programjában kiscsoportos feladatok, csapatépítő játékok kaptak helyet.
A mentális egészség megőrzése érdekében a közösségi programok és a szabadidős tevékenységek mellett a táborozás egész ideje alatt lehetőséget biztosítottunk az egyéni, lelkigondozói típusú beszélgetésekre  lelkipásztorokkal, idősebb, tapasztaltabb csoportvezetőkkel. A mentális egészségmegőrzés és személyes élethelyzetbeli segítségnyújtás mellett, ezek értékes lehetőséget biztosítottak a személyes kapcsolatok elmélyítésére is. A tábor során fontos eszköz volt a zene, a közös éneklés is. Ez fontos eszköz a mentális egészség megőrzésének szempontjából is, hiszen örömforrás. A közös éneklés a közösségi élmény megélése miatt is rendkívül értékes tevékenység.

A támogatott tevékenység jelentősége abban áll, hogy az együttlét során alkalmazott közösségépítő, lelkigondozói, hitmélyítő módszerek és programok segítségével a résztvevőkben erősödött a közösségük iránti elköteleződés, a hitük mélyülhetett, a személyiségük pozitív irányba fejlődhetett és ezek az eredmények nem csak a nagytemplomi közösség szempontjából fontosak, hanem a mindenkori közösségi élmény és a nemzet közösségéhez tartozás ill. az abban egyénenként betöltött társadalmi szerepek szempontjából is.
A jövőbeni programjainkban és tevékenységeinkben ezen eredmények további erősödését igyekszünk elérni.