Rendszerüzenet
2021. július 20.

Ismét szilárd alapokon áll a hajdúböszörményi templom

A templom alapjainak megerősítéséért tartott hálaadó istentiszteletet a Hajdúböszörmény-Kálvin téri Református Egyházközség július 18-án. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke az ünneplő gyülekezetnek a 105. zsoltár szavait idézte fel, mint mondta, ez egy olyan ünnepi himnusz, melynek fontos minden kulcsszava.

– Ünnepi himnuszt örökített meg a 105. zsoltár, amelyik felidéz egy régi hálaadó istentisztelet, amikor Dávid az ország központjává teszi Jeruzsálemet, és ezzel az imádat székhelyévé is. Ezzel Isten újra elfoglalja azt a méltó helyet, és megújítja az örök szövetségét az akkor éltekkel. Isten szövetségmegújító szeretetének ünnepi zsoltára ez – hangsúlyozta. Fekete Károly így folytatta: – Ma hálát adunk a Kálvin téri templom alapjának megerősítésért, amely feladat számos fejtörést okozott sokunknak. A presbitériumnak négy eljárás közül kellett kiválasztania a megoldást jelentőt. Egy sajátos préselési technikával kellett eljutni a szilárd talajig, hogy alátámasszák ennek a csodálatos katedrálisnak a falait, oszlopait. Van olyan cölöp is, amelyik 46 métermélységben kellett, hogy támasztékot adjon. A 12 méteresek ehhez képest csöppségek – mondja a laikus. Egy éve a Reformátusok lapjában én is olvastam a cikket, amelyiknek az volt a címe: Süllyedő templom, épülő gyülekezet. A templom süllyedése hisszük, hogy megállt, de mi van az épülő gyülekezettel? – szólt a hívekhez.

Mint mondta, bár a templom alapjai megerősödtek, de az Úristen többet akar ennél. – Többet akar a falak megerődítésénél, ő azt akarja, hogy az életünk alapjai erősödjenek meg, mert nagyon sokszor megingunk. Szükség van arra az alátámasztásra, hogy legyen tartás, szilárdság, hogy az életünk ne süllyedezzen, ne legyen életveszélyes. Ezért ma ebben az ünnepi zsoltárban hallhatunk tíz olyan tartóoszlopról, amelyeket el akar helyezni az Úristen bennünk, hogy megtámogassa, megerősítse, szilárdabbá tegye az életünket – szögezte le.

A püspök szerint sajátos technikája van ennek is. A zsoltár nyomán azt a tíz cölöpöt vette sorra, melyek megerősítenek bennünket, ilyen többek között a hála, továbbá az, hogy tudjuk segítségül hívni az Istent. Támasz az, ha az igét, Isten nagy tetteit hirdetjük, hiszen a Bibliával szövetséget kötött emberek az Úr nagy tettekről beszélnek, nem önmagukat fényezik és csodáltatják. – Ma, amikor nyugtalanok, bizonytalanok és kiszolgáltatottak vagyunk, amikor annyi megkísértettség van, amikor annyi embert gyötör kétely és szenvedély, akkor fölszabadító meghallani azt, hogy az életünk nincs kizárva abból a szövetségből, amelyikben én nagyon sokszor hűtlen vagyok, de a másik oldal, a kegyelmes Isten hű marad. Erre a hűségre lehet alapozni egy életet. A megsebzett, nyugtalan, megtört és megbántott ember az Úristen díszvendége. Itt minden hely VIP, a legutolsó sorban, a karzat csücskében is az Isten díszvendégei vagyunk – emlékeztette a gyülekezetet.

A zsoltárok zengése, a szent név dicsőítése, az, ha tudunk szívből örülni, mind épp úgy támasz lehet, ahogyan az is, ha az Isten arcát keressük szüntelen. Fekete Károly utolsó cölöpként kiemelte: emlékezzetek csodatetteire. – Azt mondták a szakemberek, csoda, hogy nem dőlt össze ez a templom. Nagyon kevésen múlt, hogy ez a negatív csoda bekövetkezzen. Ismételjétek, tartsátok számon a saját életekben átélt isteni csodát – mondta. A püspök zárásként így szólt a hívekhez: nemcsak az a fontos, hogy templom ne süllyedjen, hanem az még fontosabb, hogy egyetlen hívő élete sem süllyedjen el. Legyen szilárd, református hitben, keresztény tartalommal, mert akkor azok örök életben fent fognak maradni!

Somogyi László lelkipásztor köszönetet mondott mindazoknak, akik segítettek azért, hogy a templom alapjai megerősödjenek. A sort így zárta: Soli Deo Gloria – egyedül Istené a dicsőség!

Az istentiszteleten elhangzott, negyven évre tekint vissza a templom alapjainak süllyedése. A városban megemelkedett talajvízviszonyok miatt nemcsak a lakóépületek, hanem az Isten házának alapjai is mozognak. S bár évekig, évtizedekig keresték a megoldást, az igazi fordulópont  2019 áprilisában következett be, amikor Somogyi László lelkész megkereste Fekete Károly püspök urat. Közösen mentek el tárgyalni Fürjes Zoltán helyettes államtitkárhoz, majd pályázatot nyújtottak be. 2019 májusában már biztató levél érkezett, majd két hónap múlva a pozitív elbírásról jött a hír, közel 106 millió forintból erősítették meg az alapokat. Így ismét szilárdan áll a templom, azonban a süllyedés miatt külső és belső renoválás is szükségeltetik a jövőben.

ttre.hu

Fotók: Major Henrietta