Rendszerüzenet
2021. július 16.

Fekete Károly tiszántúli püspök üzenete a Csillagpont résztvevőinek

Szeretettel várjuk Jézus Krisztus ifjú tanítványait a Csillagpontra!Áldás Békesség! Kedves Testvéreim!

A szabadság jelszavát az újkori forradalmak óta halljuk és különleges szó a számunkra, bár nagyon sok visszaélés tárgya lett ez a fogalom! Pedig ez a kifejezés nemcsak 100 vagy 200 éves, hanem egyidős a teremtéssel. Isten az ember teremtésével együtt a szabadságot is megteremtette, mert az embert szabadnak teremtette, hogy szabadon, önként, szívből engedelmeskedjen neki. Ez a szabadság volt a világ teremtésének isteni kockázata. 

Az ember akkor hiszi magát szabadnak, ha még az Istentől is el tudja magát szakítani. De ezzel együtt is igaz, hogy a szabadságvágy elevenen él az emberben és az emberi közösségekben.  

A bibliai szabadság-ideál megtestesítője Jézus Krisztus, akinek a küldetéséhez tartozott, hogy „szabadulást hirdessen a foglyoknak, szabadon bocsátást a megkötözötteknek”.

Jézus élete és működése egy átfogó szabadítás-esemény, amely széttöri az igazságtalanság bilincseit, megtöri a gonoszság és a démonok erejét, a törvénykegyességet, a fanatikus dogmatizmust, a szűkkeblűséget, és az értelmes szeretet Lelkével szétfeszít minden bűnös, rabságba ejtő emberi tettet.

Hiszem és vallom, hogy a Krisztus igazsága szabadokká tesz bennünket, ezért a nehéz körülmények között is felszabadultan élhet a Krisztus tanítványa.

Jöjjetek el minél többen Debrecenbe, a szabadság őrvárosába, hogy együtt erősödjünk meg az evangélium üzenetében: „Ha Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek!”

Szeretettel várjuk Jézus Krisztus ifjú tanítványait a Csillagpontra!

Fekete Károly

püspök