Rendszerüzenet

EGYH-KCP-16-P-0096

EGYH-KCP-16-P-0096 Fejlesztési támogatás .
Támogatási összeg: 6 067 000 000 Ft
A támogatói okiratban megnevezett 9 szakmai feladatból az alábbiak valósultak meg:

1. Fehérgyarmaton új református iskola létrehozása
2. Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda műemlék főépülete dísztermének felújítása és új tornaterem építése
3. Nyíregyháza-Örökösföldi lakótelepen- önálló gyülekezet alapítása
4. Tiszateleki Református Egyházközség régi imaház helyett új hitéleti épület

Tiszatelek:

A Tiszateleki gyülekezet életében többször felvetődött a templomépítés gondolata a gyülekezeti ház rossz statikai állapota miatt. A templomépítés folyamatát az gyorsította fel, hogy 2010. augusztus 15-én egy hatalmas vihar következtében rádőlt egy fenyőfa a gyülekezeti ház tetőszerkezetére, melynek következtében a tetőszerkezet és a mennyezet megrogyott és életveszélyessé vált. Ekkor nem volt még se pénz, se terv, csak álom. Meg sok-sok imádság mely meghallgattatott. 2012
tavaszán elkészültek a tervek, majd ősszel a kiviteli
tervek. 2013 tavaszán megkezdődött az építkezés. 2013 őszére szerkezetkész állapotba került. Mindezt a Tiszántúl Református Egyházkerület és a GAW támogatásával sikerült megvalósítani. Itt sajnos az építkezés elakadt anyagi források híján. 2014 őszén egy Nagykállói evangelizáció alkalmával hirdették meg az adakozás a templomépítésre. Majd a Nyírségi Református Egyházmegye gyülekezetei ajánlották fel perselyadományukat és a Nagyhalászi Református Egyházközség, mint Anyagyülekezet is eljuttatta adományát. Nagyobb mértékű támogatás ezeken kívül Püspök Úr részéről történt, amikor a püspökszentelő közgyűlés perselypénzét felajánlotta a templomépítésre. De ez még mindig nem volt elegendő, hogy befejezzük az építkezést.
A teljes befejezéshez a Tiszántúli Református Egyházkerület nyújtott
segítséget. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával a 20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása című pályázatnak köszönhetően 37.000.000.- ft összegű támogatással sikerült teljesen befejezni az építkezést.


Mezőtúr:

A mezőtúri oktatási rendszer jelentőségét példázza az elmúlt években kapott két jelentős elismerés: 2014-ben Történelmi Emlékhellyé nyilvánították a Túri Alma Matert, 2015-ben pedig a Magyar Örökség-Díjat kapta meg a MTA dísztermében. Az elismeréseknél és a mostani projektnél is a mezőtúri intézményrendszer egyedi jelentőségét abban szükséges meglátni, hogy a majd 500 éves, 1530-ra visszatekintő régmúlt ősi tradíció jellemzi egyrészt, másrészt mindezt a modernitással, megújult infrastruktúrával ötvözi.


Fehérgyarmat:

A beruházás kiemelt jelentőséggel bír, mind az Egyházközség mint köznevelési intézmény fenntartójának, mind Fehérgyarmat és a környező településen élőknek. A Fehérgyarmati Református Egyházközség a város tulajdonában álló elavult, felújítást igénylő épületében üzemeltette a Kölcsey Ferenc Református Általános Iskolát. A támogatás tényére tekintettel az Egyházközség saját erőből önálló üres ingatlant vásárolt, ahová az új közel 7500 nm hasznos területű épületet elkészítette. Az ekképpen létrejött modern, korszerű intézmény a térség csúcsintézményének számíthat, amely alkalmas a tanulók színvonalas oktatási feltételeinek biztosítására, a köznevelés fontosságának méltó kifejezésére. A beruházás sikerének kommunikációjára még nem került sor, tekintettel arra, hogy komoly várakozás övezi az új iskolát, ezért méltó megünneplésére, hálaadásra csak az összes adminisztratív kötelezettség lezárultával kerül sor. E téren tervezünk egy ünnepélyes eseményt, melyre a Támogató képviselőit is szeretettel invitáljuk. Az eseménynek természetesen kellő nyilvánosság is lesz.

A pályázat utókommunikációjában is ennek bemutatására törekszünk, mint Látogatóközpont hirdetjük, és a régmúlt értékeit látogathatóvá tesszük: a dísztermet, környezetét és a könyvtárat:
Nyíregyháza:

A projekt megvalósulása lehetővé teszi az önálló jogalanyisággal rendelkező Nyíregyháza-Örökösföldi Református Egyházközség megalakulását. Az építkezéssel egyértelművé vált, hogy a városrész nagy szüksége került beteljesülésre, mert a kialakított épületegység és annak környezete kiválóan alkalmas arra, hogy ott a mindennapos, ünnepi egyházi lelki rendezvények mellett komoly kulturális alkalmak is helyet kapjanak.

A megvalósulással egyidőben megmutatkozik, hogy célba ért a Magyar Állam összesen 2 forrásból juttatott 450 Mft. támogatása, a helyi reformátusok áldozatvállalása a telekvásárlásra vonatkozóan. Emellett kiemelkedő intenzitással gyűjtöttek a nyíregyházi reformátusok az építkezésre. És a Magyarországi Református Egyház mintegy 1600 gyülekezete küldte el adományát erre a célra. Ehhez kapcsolódott a Svájci GAW alapítvány jelentős adománya is.

Ma már gyönyörködtető és magába hívogató a szép épületegyüttes, amely fogadhatja a városban élő és a társégből is ide települőket egyaránt

A támogatói okiratban megnevezett 9 szakmai feladatból a II. részbeszámolóban az alábbiak valósultak meg:

1. A Nyíracsádi Református Egyházközség Árpád kori műemlék temploma falképeinek restaurálása, falszigetelése

2. Mátészalka-Kossuth téri Református Egyházközség középkori műemlék templomának felújítása

Nyíracsádon a műemlék református templom folyamatos vizesedésének megszüntetése, mely a lábazati falakon túl az értékes és egyedülálló XV. századi falképek megőrzését is fenyegeti. Megvalósítandó a tégla falazatú templom utólagos falátvágásos szigetelésének elkészítése, az alapfalak víztelenítése, szivárgó kavicságy készítése. A visszaépített sekrestyén jelentkező szerkezeti elmozdulások kijavítása, teljes homlokzat felújítása, a fazsindely fedések védőszeres kezelése, hibáinak kijavítása, új villámvédelem kialakítása. Elvégzendő a fa harangláb talajjal érintkező talpgerendáinak részleges javítása és a teljes szerkezet faanyagvédelmi kezelése. A jelentős mennyiségű kifagyott lábazati téglaelem cseréje, a szigetelést követően a tégla lábazat újrakészítése, majd felületvédelme. A belső térben legfontosabb a több periódusban készült középkori falképek restaurátori felülvizsgálata, a lábazati zónák konzerválása, a képfelületek javító restaurálása, a templomtér újrarendezése. Az épület csapadékvíz-elvezetésének megoldása, a jelentős méretű tetőfelületről összegyűlő csapadékvíz talajszint alatt történő elvezetése. Környezetrendezés, térburkolás, padok, kerékpártároló elhelyezése. A tulajdonos egyházközséggel egyeztetett és szükségesnek tartott további belső korszerűsítési munkák.

Mátészalkán a középkori eredetű műemlék templom rekonstrukciójának, hitéleti tevékenységre, valamint turisztikai használhatóságra történő alkalmassá tétele. Az állékonyságot veszélyeztető, illetve egyéb sürgős külső beavatkozások a rekonstrukció I. ütemében 2016-ban végrehajtásra kerültek, melynek köszönhetően a templom fedése, homlokzatai, illetve a megsüllyedt oldalépítmény (cinterem) egyaránt megújultak. A rekonstrukció II. ütemében kerül sor a belső térben elvégzendő feladatok végrehajtására, melyet megelőzően további régészeti kutatásokra is sor kerül. A belső téri feladatok kiemelt eleme az évtizedek óta működésképtelen orgona rekonstrukciója. További feladat az épület környezetét jelentő templomkert és kerítés rekonstrukciója, a csapadékvíz elvezetés bekötése a település csatornahálózatába, valamint a templomkerten létesül egy kültéri WC csoport az egyházközség tagjai, illetve a turizmus céljából idelátogatók számára.