Rendszerüzenet
2021. június 29.

Adorján Gusztáv síremlékének avatása

Hálaadó megemlékezést tartanak a Tiszántúli Református Egyházkerület tavaly októberben elhunyt főgondnoka, Adorján Gusztáv újonnan elkészült síremlékénél július 3-án, szombaton 11 órakor a nyíregyházi Északi temetőben (Nyíregyháza, Pazonyi út 5.).

A szervezők – a gyászoló családdal egyeztetve – kérik, hogy amennyiben a gyülekezetek lelkipásztorai, gondnokai, presbiterei és tagjai részt kívánnak venni az alkalmon, a nyíregyházi Északi temető főravatalozójánál gyülekezzenek, onnan fognak 10 óra 50 perckor együtt átvonulni a díszpolgári parcellában található sírhoz. A lelkipásztorokat kérik továbbá, hogy palástot és föveget hozzanak magukkal.