Rendszerüzenet
2021. június 26.

Beiktatták Demeter Ottó békési esperest

Június 25-én ünnepi istentisztelet keretein belül beiktatták a Békési Református Egyházmegye újonnan választott esperesét, Demeter Ottót. Az alkalomnak a Zsadányi Református Egyházközség adott helyet. Az igehirdetési és beiktatási szolgálatot Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke látta el.

Fekete Károly a Mt 16, 24-26 alapján hirdette Isten Igéjét. „Paradox megfogalmazással találkozunk itt az Igében – megtagadni önmagunkat, keresztet felvenni, veszteséget elszenvedni senki sem szeret. Emberként sokkal inkább törekszünk az önmegvalósításra, saját magunk megtalálására, az emberi én azonban sokszor becsap, és nem hozza meg azt a hozadékot, amiben reménykedtünk. Egy módja van annak, hogy az elveszett énünket megtaláljuk, ugyanis egyedül Krisztus adhatja vissza nekünk embereknek, a bűnbeeséskor elveszett teremtettségbéli énünket. Krisztusban teljes, szabad, örvendező életet építhetünk, és ezért érdemes eldobni a régit és a töredékest. Így, innen eredve alakulhat ki olyan koncepciónk, amely alapján érdemes életet, családot, intézményt, gyülekezetet, vagy épp egyházmegyét vezetni" – fogalmazta meg igehirdetésében. „Most, amikor valaki kap egy tisztséget, az nem kis teher. De ha valaki a Krisztusért megtagadja magát, más színben jelenik meg előttünk ez a feladat. Mert igen, a nyerés számít, hisz ahhoz, hogy valakit megválasszanak, elsősorban el kell nyernie a szavazók bizalmát. De sem a lelkipásztor, sem az esperes nem érheti be ennyi nyereménnyel. Az igazi nyeremény az, ha életeket menthetünk, méghozzá úgy, hogy maga Jézus Krisztus megy előttünk az úton, és segít a mi kereszthordozásunkban. Mert mi magunk semmit sem adhatunk váltságdíjul életünkért - de a kereszt által a mi életünk is megtaláltatott. Nyerjük hát meg a Krisztust, hogy ezáltal mi is sokakat megnyerhessünk Krisztus egyházának" – hangsúlyozta.

Az ünnepi alkalmon Markó István egyházmegyei főgondnok köszöntötte az egybegyűlteket, majd Fekete Károly kiiktatta tisztségéből a leköszönő esperest, Katona Gyulát, miután a leköszönő esperes visszatekintett az elmúlt nyolc és fél év szolgálatára, és megköszönte a szolgatársak segítségét és közreműködését. Ezt követően Demeter Ottó megválasztott esperes beiktatására került sor, majd a tiszántúli egyházmegyék esperesei egy-egy áldásmondással, a Békési Református Egyházmegye jelenlévő lelkészei pedig egy énekkel köszöntötték az új esperest. Ezt követte Demeter Ottó esperesi székfoglalója, melyet a Példabeszédek 3:3-4 köré épített. „Szinte minden ember vágyik a szeretetre, hűségre, irgalomra és igazságra, s boldog az az ember, aki mindezeket megélheti és megtapasztalhatja. Még teológus koromban elhatároztam magamban, hogy én majd megtanulom ténylegesen megélni ezeket az életemben, hisz, jóllehet fontos a parókia, a palást, a templom, de mindez semmit sem ér a szeretet, hűség, irgalmasság és igazság nélkül. Később jöttem csak rá, hogy magamtól képtelen vagyok erre, és csakis a Krisztusban valósulhat meg a mindennapjainkban ez a négy dolog. Mi mindannyian, akik itt vagyunk, azt szeretnénk, hogy a ránk bízott gyülekezetek hitben erősödjenek, és én hiszem, ha Krisztus növekszik bennük, akkor szolgálatainkon láthatóvá lesz Isten gazdag áldása” – mondta.

A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége nevében Molnár János egyházkerületi főgondnok, a zsadányi presbitérium, valamint intézmények nevében Botlik Tibor, a Zsadányi Református Általános Iskola nevében Eszenyiné Fábián Ildikó igazgatónő, Zsadány község nevében Dudás Árpád polgármester úr köszöntötte Demeter Ottót. A Presbiter Szövetség nevében dr. Tok János Békés megyei elnök, a Hetednapi Adventista egyház nevében Ócsai Tamás elnök, családja nevében pedig Demeter Zoltán református lekész köszöntötte Demeter Ottót.

Az alkalom után szeretetvendégségre került sor a templom udvarán.

Erbach Viola

Fotók: Barcza János