Rendszerüzenet
2021. június 25.

Megjelent az Igazság és Élet 2021/3 száma

Megjelent az Igazság és Élet 2021/3 száma, amely július-augusztus-szeptember hónapokra (a Szentháromság utáni 5−17. vasárnapokra) tartalmaz igetanulmányokat és prédikációvázlatokat a vasárnapi igehirdetésekhez, továbbá segítséget nyújt a kazuális szolgálatokhoz, nyári táborhoz.

A kitekintés rovatban ezúttal Peres Imre „Halálhírek, gyászjelentések és megemlékezések IV.” című tanulmánya, valamint az Európai Protestáns Egyházak Közösségének (GEKE) „Egyházak együtt a járványban” – protestáns nézőpontok című nyilatkozata olvasható. A könyvajánlóban Wolfgang Huber „Hitkérdések – protestáns szemmel” című könyvéről Szabó András, valamint Kustár Zoltán „Deutero-Ézsaiás könyve válogatott fejezeteinek magyarázata” munkájáról Németh Áron recenziói olvashatók.

Megrendelhető folyamatosan nyomatatott és online változatban (a korábbi számok is) a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet címén és honlapján (4026 Debrecen, Kálvin tér 16 – www.lelkesztovabbkepzo.hu), a tovabbk@drk.hu e-mail címen. Az aktuális szám megvásárolható továbbá a Kálvin Kiadónál valamint a Debreceni „Karakter 1517” Református Könyvesboltban.