Rendszerüzenet
2021. május 29.

Felhívás a tiszántúli református gyülekezetekhez

A Tiszántúli Református Egyházkerület (TTRE) Közgyűlése támogatja a Magyarországi Ökumenikus Tanács és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívását, melynek értelmében 2021. június 6-án, a vasárnapi istentiszteleten emlékezzünk meg a vírusjárvány áldozatairól és adjunk hálát megtartott életünkért.

A TTRE Közgyűlése 2021. május 21-én azt a határozatot hozta, hogy a június 6-i istentiszteletek perselypénzét felajánlja a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért részére, amely azzal a céllal jött létre, hogy hosszú távú és személyre szabott gondoskodást biztosítson azoknak a gyermekeknek, akik a világjárvány idején elvesztették egyik vagy mindkét szülőjüket. Kérjük tiszántúli református gyülekezeteink tagjait, hogy perselyadományukkal segítsék ennek a nemes célnak a megvalósulását.

A gyülekezetek adományait az egyházmegyék esperesi hivatalai gyűjtik majd össze.

Isten áldja meg az elhunytakra való emlékezésünket és hálaadásunkat megtartott életünkért!

Debrecen, 2021. május 27.

A Tiszántúli Református Egyházkerület elnöksége