Rendszerüzenet
2021. május 22.

A Tiszántúli Református Egyházkerület megtartotta közgyűlését

A Tiszántúli Református Egyházkerület 2021. május 21-én megtartotta a január 30-án megkezdett alakuló közgyűlésének második napját a debreceni református Nagytemplomban. Az igei szolgálatot Püski Lajos egyházkerületi főjegyző látta el.

A közgyűlést Molnár János egyházkerületi  főgondnok nyitotta meg köszöntő szavaival, majd Püski Lajos egyházkerületi főjegyző mutatta be a tárgysorozatot. Ezt követően Fekete Károly püspök megtartotta elnökségi beszámolóját. Molnár Pál egyházkerületi jogtanácsos előterjesztése alapján  a közgyűlés módosította a szabályrendeleteket az egyházi szolgálati területek tanácsosairól, a kiemelt egyházkerületi munkakörökről és szakterületek felelőseiről, az egyházkerületi bizottságokról, valamint az egyes tisztségviselők beszámolási kötelezettségéről.   Az egyházkerület 2021. évi költségvetését Mészárosné Karácsony Irma, gazdasági igazgató mutatta be, majd Szalay Kont szatmári esperes, főszámvevő is ismertette a Számvizsgáló  Bizottság jelentését, ezután a közgyűlés elfogadta a TTRE 2021. évi költségvetését.  A  testület lelkészi képesítések hatályban tartásáról és személyi kérdésekről is döntött. Határozat született továbbá a Tiborszállási Református Missziói Egyházközség megalapításáról is.