Rendszerüzenet
2021. május 15.

Álláslehetőség a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában

A Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma pályázatot hirdet magyar-angol vagy magyar-történelem szakos középiskolai tanári állásra.

 

Alkalmazási feltételek:  egyetemi végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egyházi kötődés.

Az elbírálásnál előnyt jelent: református egyháztagság, tanulói verseny és pályázati eredmények.

Bérezés: a hatályos jogszabályok szerint.

Benyújtandó dokumentumok: oklevelek másolata, önéletrajz, motivációs levél, lelkipásztori ajánlás, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.  

A pályázatokat az iskola igazgatójának címére kell zárt borítékban, két példányban személyesen vagy postán eljuttatni:

Czapp Katalin igazgató, 4024 Debrecen, Kossuth utca 35

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Czapp Katalin igazgatónál munkaidőben a 52/ 614-784 telefonszámon vagy a czappkata@doczy.reformatus.hu  e-mail címen.