Rendszerüzenet
2021. május 11.

Álláslehetőség a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthonában

A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona pályázatot hirdet informatika-bármely szakos tanári állásra.

Foglakoztatás jellege:

 • határozott idejű, egy éves időtartamra szól, ami megfelelés esetén meghosszabbításra kerül
 • teljes munkaidőre szóló munkaviszony
 • három hónap próbaidő

Főbb munkaköri feladatok:

 • szaktárgyak tanítása
 • robotika, programozó szakkörök működtetése

Alkalmazási feltételek:  

 • egyetemi végzettség
 • informatika-bármely szakos középiskolai tanári végzettség
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 66.§ (1) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés (büntetlen előélet; büntetőeljárás hatálya alatt egyes meghatározott cselekmények körében nem áll; foglalkozástól, illetve tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll; egyéb kizáró ok nem merül fel)
 • egyházi kötődés

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • szakmai gyakorlat
 • informatika-francia tanári szakpár
 • református egyháztagság
 • lelkipásztori ajánlás

Munkabér, juttatások:

 • munkabér a hatályban lévő pedagógus bértábla szerint
 • egyéb rendszeres juttatások: kafetéria

Benyújtandó dokumentumok: végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.  

A pályázatot az iskola igazgatójának címére kell zárt borítékban, két példányban személyesen vagy postán eljuttatni:

Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett igazgató, 4026 Debrecen, Péterfia utca 1-7.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett igazgatónál az 52/ 614-896 telefonon vagy a refi@drkg.hu  e-mail címen.