Rendszerüzenet
2021. április 22.

Albumot adtak ki Gáborjáni Szabó Kálmán festőművész, grafikus munkásságáról

Az Egyházkerület Közgyűjteményei kiadásában jelent meg a Gáborjáni  Szabó Kálmán festőművész, grafikus című album. A bemutatott művész a ma már több mint 480 éves Debreceni Református Kollégium falai között tanult majd tanított. Mikáczó Kamilla, a Tiszántúli Református Egyházkerület grafikusa tervezte a kötetet, amelynek érdekessége és különlegessége, hogy a borító és a könyv néhány eleme kávébabból készült.

Abraham Kuyper református teológus, az egykori holland miniszterelnök szerint a vallási reform szabadította ki a liturgikus élet templomi világából a művészetet, amely a keresztyén ember szabadsága jegyében kapott lehetőséget máig tartó felfedező útjára. „A reformáció után az egyháznak semminemű hatalma nem vezette többé a művészt, a palotákból származó pénznek semmiféle hatalma nem kötötte őt.”

A könyvművészet gyökereit szintén az egyházművészetben találjuk, a sokszorosító grafikai technikák pedig elválaszthatatlanok a reformátorok egyik legfontosabb szellemi fegyverétől, a könyvnyomtatástól.  A vallási reform rendkívül sokat köszönhetett ennek a „kommunikációs forradalomnak,” a nyomdászat fellendülésének, az új  kiadványok pedig a meggyőzés szolgálatában előszeretettel alkalmaztak fametszetű illusztrációkat. A kiadvány olyan műhelyben készült, amely ugyancsak a reformációnak köszönheti létét, 1561 óta folyamatosan működik, miközben évszázadokon át Debrecen városa és a Tiszántúli Református Egyházkerület nyomdavállalata volt. Az Alföldi Nyomda már 460 éve ápolja a nyelvi kultúrát és őrzi a debreceni könyvnyomtatás hagyományait. A nagyüzemi könyvgyártás a múlt század hatvanas éveitől honosodott meg Debrecenben, és mára az Alföldi évente több mint 29 millió könyvet állít elő. Magyarországon  elsők között készültek itt a könyvek íves és tekercses ofszet nyomtatással. Itt indult el a cérnafűzés mellett elsőként a hot-melt ragasztókötés, itt készült először ofszet technológiával színes napilap. Mára a nyomtatás és a könyvkötészet teljes technológiai választékát tudják nyújtani a legkorszerűbb gépek és technológiák alkalmazásával.

Az Egyházkerület Közgyűjteményei kiadásában jelent meg a Gáborjáni  Szabó Kálmán festőművész, grafikus c. album. A bemutatott művész a ma már több, mint 480 éves Debreceni Református Kollégium falai között tanult majd tanított. Maga a város is a könyvnyomtatásnak köszönhetően vált a magyar Alföld egyetlen olyan településévé, amelynek a sokszorosított grafika terén  értékes régi hagyományai vannak, így talán az sem véletlen, hogy Gáborjáni Szabó Kálmán fametszőként aratta első sikereit.

A művész munkásságához gazdag hátteret kínált a Református Kollégium Nagykönyvtára – amely a világ legszebb könyvtárai című kötetben is szerepel – amely félmilliós állományával a Magyarországi Református Egyház legnagyobb gyűjteménye. A könyvtár 114 unikumot (a világon egyetlen példányban fennmaradt művet) őriz, kézirattára, ősnyomtatványtára és a régi magyar irodalom 1711 előtti emlékeit őrző gyűjteménye Közép-európai szinten is kiemelkedő. Sorakoztak a polcon a reformátorok (Luther, Kálvin, Melanchthon és tanítványaik) munkái, az antikvitás és a humanista szerzők művei latin és görög nyelveken, teológiai értekezések, valamint az oktatásban használt filozófiai, természettudományi (orvostudományi, botanikai) és egyéb tankönyvek.

A kötet tervezője Mikáczó Kamilla grafikus, iparművész, a Magyarországi Református Egyház számtalan projektjén és a Gyűjteményi könyvsorozatain dolgozott. Stílusában és tematikájában a református vallás puritán jellegéhez idomult. Inspirálta a Kollégiumi Könyvtár illata, színvilága, belső tere, az ott lévő gyönyörű kötetek és a Kollégium Múzeumának tárgyai, textíliák, ötvösremekek. Ez a könyv egyszerű kivitelű, klasszikus tipográfiával készült. Védőborítója élénk színeivel és a kiválasztott konstruktív alkotással kelt belső feszültséget a táblaborító egyedi kreatív/archaikus kasírungján található sík “díszítőelemek” fekete fametszetfoltjaival. Kifejezésre juttatja a mű alapeszméjét, hangulatát, jelzi, hogy egy sokrétű életművet fogunk végiglapozni, benne életképek, rajzok, fametszetek, fotók, fesmények, freskók, és gazdag írásanyag.

A Gáborjáni Szabó Kálmán belívét a Munken Design két féle árnyalatára nyomtatták, kiemelten a Munken Lynx Rough tört fehérre és a hátul megjelenő technikai adatokat tartalmazó részt a Munken Pure Rough krémes árnyalatára. A Munken matt, környezetbarát jellege méltón igazodik a művész profiljához. Olyan papírt kerestek a készítők, amin egyaránt üdén hat a fametszet és az olajkép is. Gáborjáni fametszet/xilográfia-sorozata volt a kiindulási alap, a megfelelő kontraszt elérése volt a cél. A Munken matt, laza szerkezetű textúrája tökéletesen engedi át a festék pigmenteket. A színek nem harsányak, visszafogottak, és a sokszínű képanyag harmóniában sorakozik a vaskos albumban. Pontosan reprodukálja a csiszolt fadúcok festékes nyomhagyását, a ceruzavonalak, az akvarell transzparenciáját, és az olajfestés, falfestés ecsetvonásait.

A keménytáblát Kaffee papírral vonták be. Az anyaghasználat folytatódik az előzéklapon is. A Kaffee egy gyönyörű textúrájú papír, amely a kávébab durva roncsolt szerkezetét építi a cellulózba. Eredménye egyedülálló „kávés” élénk textúra, amely haptikus élményt ad. A feketével rányomtatott fametszet képe szinte belesimul, a foltok enyhén átütnek, archaizálják, koptatják. Ezt a felületet védi a Silk fóliás védőborító, ahol a Munken Pure egyedi jellege szintén izgalmas élményt nyújt a nem mindennapi textúrájával. A gömbölyített gerincet fekete színű kapitális keretezi, sejteti, hogy a könyv belsejében választ kapunk a színhasználatra.

Szöveg: Gáborjáni Szabó Botond, a sorozat szerkesztője, felelős kiadó és Mikáczó Kamilla tervezőgrafikus

Fotó: Derencsényi István fotóriporter

Az album tervezésének, alapanyagának kiválasztásához a hátteret az Europapier termékspecialistája, Murai Gabriella biztosította.

https://www.europapier.com/

https://www.designandpaper.com/

 

A könyv megrendelhető:

https://muzeum.drk.hu/

muzeum@silver.drk.hu,

+36 52 614-380,

+36 52 614-370