Rendszerüzenet
2021. március 31.

Spiritualitás – megjelent a Sárospataki Füzetek 2020/4. száma

A lap nyomtatott formában megvásárolható a Kiadónál, és hamarosan elérhető lesz Budapesten az Írók Boltjában, illetve Debrecenben a Karakter 1517 és Sárospatakon az Azária könyvesboltban. A kiadvány teljes terjedelmében elérhető online.

"....Jelen számunk képei nagyon különböző korokból, eltérő földrajzi területekről és felekezeti hagyományokból származnak. Egy közös probléma köti össze mindegyiket: valamilyen módon a nem láthatót teszik láthatóvá – akár szándékosan, akár csak a néző, az értelmező reflexiójában. Miben is lehetne több egy ilyen lapszám célja? A körképpel, a helyzet és a kihívások bemutatásával, a szakmai és a személyes tapasztalatok megszólaltatásával, a felekezetek teológusainak közös munkáját megjelenítő kötettel azt hiszem, elértük a célt. Elkezdtünk látni, és elkezdtünk beszélni arról, ami egyre többekben ott feszül: az Istennel való találkozás lelki, misztikus élményére irányuló mélységes vágyról, valamint az útról, melyen egymást kísérhetjük."
Kustár György
(részlet az előszóból)

TARTALOM
Kustár György: Szerkesztői előszó

OKTASS, HOGY ÉLJEK!
Gilicze Tamás: Nem ugrott le (Mt 4,5-7)

TANULMÁNYOK
Görföl Tibor: A keresztyén misztika kontúrjai és tisztázatlan kérdései
Patsch Ferenc SJ: A katolikus spiritualitás mai útjai
Turai Gabriella: Misztikát szomjazók – A spiritualitás klasszikus útja társadalmivá válik
Lukács János SJ: A Manréza – ökumené az imádságban
Tóth Sára: „A csoda helyszíne itt van köztünk” – A hétköznapi, a rendkívüli és a szent a protestáns spiritualitásban
Zalatnay István: Reflexió Tóth Sára „A csoda helyszíne itt van köztünk” –
A hétköznapi, a rendkívüli és a szent a protestáns spiritualitásban című tanulmányára

Gacsályi Zsolt – Porkoláb András József: A református zarándoklat teológiája
Kis Médea: Éneklő gyülekezet – Lelki növekedés

KÖRKÉRDÉS: EGYHÁZ, SPIRITUALITÁS, ÉN
Szakács György: Egyház és spiritualitás
Barsi Balázs OFM: Gondolatok a keresztyén misztikáról
Fekete Ágnes: Református spiritualitás
Kustár György: Táncolva születni. Istenből, Istenért
(Táncmeditációs hét, Tahi, 2019. 11. 28. – 11. 30.)
Nagy Károly Zsolt: Ki beszél itt kegyességről?
Siba Balázs – Szabóné László Lilla: Zászlóshajó és horgony

PRÉDIKÁCIÓS TÁRHÁZ
Hős Csaba: Páratlan vigasztalás (igemagyarázat a Heidelbergi Káté 1. kérdés-feleletéhez)
Kiros Eszter: Kapcsolatban (Lukács 6,12-19, Ézsaiás 55,10-11)

IDŐVONAL
Füsti-Molnár Szilveszter: „…in omnibus caritas”, Szubjektív gondolatok
Szűcs Ferenc emlékére

SZEMLE
Győri-Dani István: Richard Rohr Igaz[i] Énje (Richard Rohr: Halhatatlan gyémánt, Igaz énünk keresése, Nyíregyháza, Ursus Libris, 2016, 224 pp.)
Lapis-Lovas Anett Csilla: Tanulhatnak-e egymástól a vallások? (Francis X. Clooney: Tanulhatnak-e egymástól a vallások? Jezsuita Kiadó, 2020, ford. Görföl Tibor, 190 pp.)
Kustár György: Kritikus határmezsgyén (Hugo M. Enomiya-Lassalle SJ:
Az elmélyülés útja – Zen meditáció és keresztyén misztika Jezsuita Kiadó, 2015, 230 pp.)
Rácsok Gabriella: Koronaspekció: önszemlélődés a koronavírus árnyékában –videóprojekt- és

A kiadvány teljes terjedelmében elérhető ITT.