Rendszerüzenet
2021. március 02.

Személyi változások a debreceni Egyházkerületi és Kollégiumi Közgyűjtemények élén

A TRE Közgyűlése a közelmúltban dr. Győri János gimnáziumi tanárt, a Református Művelődés- és Iskolatörténeti Kutatóintézet igazgatóját választotta az Egyházkerületi és Kollégiumi Közgyűjtemények igazgatójává, aki 2021. március 1-jén elfoglalta hivatalát.  A Közgyűjteményeket érintő szerkezeti átalakítás következtében a korábbi könyvtári, levéltári és múzeumi igazgatói és igazgatóhelyettesi jogkörök megszűnnek. A három gyűjteményi egység élén március 1-től szakmai vezetők állnak.

 


Munkatársi értekezlet a Kollégium Oratóriumában


A Levéltárat továbbra is dr. Szabadi István vezeti, aki egyúttal a közgyűjteményi igazgató helyettese.

A Nagykönyvtár vezetését egy esztendőre Bereczki Lajos osztályvezető veszi át.


Gáborik Judit köszönti Gáborjáni Szabó Botondot

A Múzeumot egyelőre a Közgyűjtemények igazgatója, dr. Győri János felügyeli. A fenntartó Egyházkerület legkésőbb egy esztendő múlva mindkét munkakört meghívás vagy pályázat útján kívánja véglegesen betölteni.

A személyi változásokkal egy időben létrejött a közös Közgyűjteményi Hivatal, amelyet Abaffyné Peják Andrea hivatalvezető irányít.


Győri János gyűjteményi igazgató

A változásokat dr. Fekete Károly püspök a Kollégium Oratóriumában február 22-én megtartott értekezleten jelentette be. Hangsúlyozta, hogy a közös Hivataltól a fenntartó azt várja, hogy a három intézményben eddig meglévő párhuzamosságok részben megszűnjenek, s pénzügyi, munkaügyi kérdésekben egységes gyakorlat alakuljon ki. A személyi változásoktól pedig azt reméli, hogy a következő hónapok átmeneti időszakában nyugodt légkört biztosítsanak az intézmény dolgozóinak. Egyúttal megköszönte a nyugalomba vonuló dr. Gáborjáni Szabó Botond gyűjteményi igazgató több évtizedes áldozatos munkáját, és eredményes munkát kívánt az intézmény közel negyven dolgozójának.


Szabadi István köszönti Győri Jánost

A közgyűjteményi munkatársak nevében Gáborik Judit osztályvezető köszöntötte a leköszönő dr. Gáborjáni Szabó Botond gyűjteményi igazgatót. A hivatalba lépő dr. Győri Jánosnak dr. Szabadi István levéltárvezető kívánt áldást a közgyűjtemények vezetéséhez.   


a Közgyűjtemények új vezetői: Bereczki Lajos, Győri János, Szabadi István