Rendszerüzenet
2021. február 24.

A kedvezményezett neve: Kunmadarasi Református Egyházközség

A projekt címe: „A Kunmadarasi Református Általános Iskola és Óvoda (iskolaépület) fejlesztése”. A szerződött támogatás összege: 499 757 781 Ft, a támogatás mértéke (%-ban): 100 %. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt tartalmának bemutatása: A Tiszántúli Református Egyházkerület, az általa fenntartott és projektbe bevont oktatási intézményében megvalósítandó építési projektjével hozzájárul a minőségi és befogadó oktatási környezet megteremtéséhez.

A projekt elérendő céljai:

  • Kunmadaras egyházi fenntartású általános iskola oktatási eredményességének növekedése, az ún. inkluzív oktatás feltételeinek megteremtése,
  • Kunmadaras nagyközség népességmegtartó erejének növelése,
  • A helyi szükségletekre épülő alapfokú oktatás racionális és költséghatékony működésének kialakítása,
  • Környezetbarát, energiatakarékos, modern, befogadó oktatási környezet megteremtése,
  • Végzettség nélküli iskolaelhagyás cél eléréséhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése.
  • A szülők és a tanulók többletterheinek csökkentése, a köznevelés minőségi lehetőségeinek eljuttatása a családok, szülők, tanulók számára közvetlen elérhető közelségbe

Az oktatási intézményben épületbővítés és felújítás során biztosítja a minőségi és befogadó oktatási környezet megteremtését, a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi integrációja érdekében az intézmény infrastrukturális adottságainak racionalizálásával (átalakítási és korszerűsítési munkák révén), a mindennapos testnevelés megvalósításához szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése tornaterem építésével, valamint a jogszabályi feltételeknek való megfelelés (akadálymentesítés, mindennapos testnevelés, szabvány előírások) által teljeskörűen biztosítottak lesznek a modern oktatás-neveléshez és a helyi igényekhez szükséges oktatási infrastrukturális feltételek.

A projekt tervezett kezdési dátuma: 2019.09.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.01.

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.5-16-2017-00094