Rendszerüzenet

EGYH-KCP-20-P-0020

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. mint Támogató, a Tiszántúli Református Egyházkerület, mint Támogatott részére 33.203.000 Ft, azaz hárminchárommillió-kétszázháromezer forint, vissza nem térítendő támogatást nyújtott az EGYH-KCP-20-P-0020 támogatás keretében a 2020.évi egyházi táborok és közösségi célú projektek megvalósítására.

A támogatási összeg 106 szakmai feladat támogatására adott lehetőséget, melyből 95 szakmai feladat valósult meg összesen 28.967.454 Ft, huszonnyolcmillió-kilencszázhatvanhétezer-négyszázötvennégy forint összegben.

A támogatási összegből 95 egyházközségben valósultak meg programok: táborok, gyülekezeti kirándulások, családi napok, közösségépítő és kézműves foglalkozások. melyek segítették a közösségépítést, mélyítették a generációk közötti kapcsolatokat, a református identitás megőrzését és megerősítését, valamint a magyar történelmi városok nevezetességeinek megismerését.

Több helyszínen eszközvásárlásra fordították a kapott összeget (laptop, projektor, fényképezőgép, kamera) A megvásárolt audiovizuális eszközök segítségével látványosabbá, könnyebben feldolgozhatóvá vált egy bibliai, vagy akár társadalmi téma, illetve online istentiszteleti alkalmakra is lehetőség adódott.

A támogatási összegből részesült Egyházközségek és a megvalósult 95 szakmai feladat az alábbi linken letölthető: