Rendszerüzenet

EGYH-RKI-16-0002

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint támogató, valamint a Tiszántúli Református Egyházkerület, mint kedvezményezett 2016. július 26. napján EGYH-RKI-16-0002 számon támogatási szerződést írt alá a „debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése” (IV. ütem) tárgyában.

A támogatás összeg 2. 400.000.000 Ft, azaz kétmilliárd-négyszázmillió Ft felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatás

A támogatott tevékenység keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

  1. Debreceni Református Kollégium Gimnázium Fiú és Leánykollégiumának (internátus) kialakításának befejezése
  2. Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kollégium Internátusának kialakítása
  3. Debreceni Református Kollégium Óvodájának felújítása

 

  1. Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának Középiskolai Fiú- Leánykollégiuma, (Kálvin tér 16. szám)

A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának Középiskolai Fiú- és Leánykollégiuma (Internátus) a Debreceni Református Hittudományi Egyetem épületének átalakításával és felújításával jött létre.

A munkálatok során a földszinten, és az I. emeleten kellett kialakítani a fiú internátust 102 fő elhelyezésére, továbbá könyvtár, olvasóterem, tanulószoba és konditerem is készült.

A magasföldszinten, továbbá a II. és III. emeleteken lett elhelyezve a leányinternátus három tanulószobája, 164 leány számára a kollégiumi hálószobák a megfelelő vizesblokkokkal.

 

 

  1. Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kollégiuma, (Poroszlay út 10. szám)

Az épület korábban középiskolai kollégiumként működött, az átalakítás után teljes egészében a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kollégiumaként üzemel tovább.

Az épület átalakítása során az új épületszárny szintjein kettő, illetve egy szobás önálló vizesblokkokkal ellátott lakóegységek kerültek kialakításra, valamint ezek kiszolgálását biztosító teakonyhák és mosókonyhák. A régi épület földszintjén 30 férőhelyes áhítati terem és 40 férőhelyes többcélú terem, illetve a gondnoki lakás bővítése készült el. A régi szárny I. emelet tetőterében 2-3 fős úgynevezett családi szobák, továbbá fitneszterem létesült. A régi épület lépcsőháza mellett egy új 630 kg-os felvonó fogja kiszolgálni mind a három szintet. A teljes épület akadálymentesen lett kialakítva.

 

  1. Debreceni Református Kollégium Óvodája (Tímár utca 10. szám)

 

Az épület részleges felújítása történt meg, az elhasználódott burkolatok, elavult lámpatestek és kazánház, valamint a beázó tető miatt. A nyílászárók cseréje miatt a homlokzat felújítása is szükségessé vált.

A kivitelezési feladatok műszaki tartalma a vonatkozó kiviteli tervek alapján az alábbi főbb szerkezeti elemekre terjedt ki: