Rendszerüzenet
2020. december 29.

A 90 éves dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára köszöntése

Karácsony hetében jelent meg dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára kommentárja a Márk evangéliumához. Magyarország első női teológiai professzora több mint 400 oldalas művének megírásával adott hálát megtartó Istenének, aki jó erőben, lelki-szellemi frissességben megőrizte és megtartotta.A jubiláns kéziratának kiadására, könyvként való megjelentetéséhez, tiszteletük és megbecsülésük jeléül, összefogott a Kálvin Kiadó, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, a Böszörményi Jenő Lelkész és Neje Emlékalapítvány és a Tiszántúli Református Egyházkerület. A születésnapi köszöntésre és a tiszteletpéldányok átadására – az egészségügyi szabályok betartásával – a Professzor Asszony debreceni lakásán került sor. A Tiszántúli Református Egyházkerület nevében dr. Fekete Károly püspök, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nevében dr. Baráth Béla rektor fejezte ki jókívánságait. Isten áldása kísérje a továbbiakban is dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára nyugalmazott professzor asszony életét és munkásságát!

A Debreceni Református Kollégium Igazgatótanácsa legutóbbi ülésén döntött arról, hogy dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára professzor asszony életművét és a Kollégiumért végzett szolgálatát Bethlen Gábor-díjjal ismeri el. A díj átadására a járványhelyzet korlátozásai miatt 2021-ben kerül sor.   

Fotó: Barcza János