Rendszerüzenet
2020. december 04.

Közlemény

A Tiszántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága a 2020. december 4-i ülésén az egyházkerület presbitériumai által az egyházkerület püspöki tisztségére és az egyházkerületi főgondnoki tisztségre leadott szavazatok megszámlálása után az alábbi eredményt állapította meg.

Kiküldött szavazólapok száma:  457 db

Beérkezett szavazólapok száma: 427 db

Püspöki tisztségre leadott érvényes szavazatok száma: 424 db

Egyházkerületi főgondnoki tisztségre leadott érvényes szavazatok száma: 425 db

 

A bizottság megállapította, hogy az egyházkerületi tisztségviselők megválasztása érvényes és eredményes.

 

Az egyes jelöltekre leadott szavazatok száma alapján megválasztottnak tekinthető:

Fekete Károly püspök 422 szavazattal

Molnár János egyházkerületi főgondnok 422 szavazattal

 

A bizottság a megállapított eredményt a 2021. január 31-ig összehívandó egyházkerületi közgyűlés elé terjeszti megvizsgálásra és megerősítésre.

Debrecen, 2020. december 4.

Tiszántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága

Dr. Báthori Gábor          Dr. Molnár Pál          Mihalina László 

Püski Lajos             Szarka Tamás


Itt belelapozhat a Tiszántúli Református Egyházkerület választási tájékoztatójába.