Rendszerüzenet
2020. december 02.

Választás a Nyírségi Református Egyházmegyében

A Választási Bizottság 2020. december 1-én megtartotta gyűlését, a szavazatszámlálás után a következő eredményt állapítja meg: a Nyírségi Református Egyházmegye Választói esperesnek Dr. Gaál Sándort, egyházmegyei gondnoknak Nyeste Ferencet, zsinati lelkészi tagoknak Dr. Gaál Sándort és Pótor Lászlót, zsinati világi képviselőnek Nyeste Ferencet, zsinati lelkészi póttagoknak Koós Csaba Leventét és Vass Lászlót, zsinati világi póttagnak pedig Dr. Báthori Gábort választották.
A Nyírségi Református Egyházmegye kebelbeli gyülekezetei összesen 85 szavazati számértékkel bírnak. 84 érvényes szavazat érkezett be a Választási Bizottsághoz a megjelölt határidőre.

Választási eredmény a szavazatszámok szerint:

Esperesi tisztségre:
Dr. Gaál Sándor – 82 szavazat

Egyházmegyei gondnok tisztségre:
Nyeste Ferenc – 82 szavazat

Zsinati lelkészi képviselők:
Dr. Gaál Sándor – 82 szavazat
Pótor László – 80 szavazat

Zsinati világi képviselő:
Nyeste Ferenc -82 szavazat

Zsinati lelkészi póttagok:
Koós Csaba Levente – 82 szavazat
Vass László – 80 szavazat

Zsinati világi póttag:
Dr. Báthori Gábor – 82 szavazat