Rendszerüzenet
2020. november 30.

Választás a Békési Református Egyházmegyében

A Választási Bizottság 2020. november 30-án megtartotta szavazatszámláló gyűlését. Ennek értelmében esperesi tisztségre Demeter Ottót, egyházmegyei gondnoki tisztségre Markó Istvánt, Zsinati lelkészi küldöttnek Futó Zoltán Józsefet, Zsinati világi küldöttnek dr. Képíró Tibort és Pataky Lászlót, Zsinati lelkészi pótküldöttnek Tyukodi Lászlót, Zsinati világi pótküldöttnek dr. Illés Károlyt és Ürmös Gyulát választották meg.

A határidőre beérkezett szavazólapok száma: 33.

Demetor Ottó 24 szavazatot, Markó István 31 szavazatot, Futó Zoltán József 30 szavazatot, dr. Képíró Tibor 32 szavazatot, Pataky László 30 szavazatot, Tyukodi László 26 szavazatot, dr. Illés Károly 31 szavazatot, Ürmös Gyula 29 szavazatot kapott.