Rendszerüzenet
2020. november 30.

Választás a Szabolcs-Beregi Református Egyházmegyében

A Választási Bizottság 2020. november 27-én megtartotta gyűlését, a szavazatszámlálás után a következő eredményt állapítja meg. A Szabolcs-Beregi Egyházmegye választói esperesnek Koncz Imrét, egyházmegyei gondnoknak Vincze Lajost, Zsinati lelkészi képviselőnek Koncz Imrét és Szántó Józsefet, Zsinati lelkészi póttagnak Böszörményi Józsefet és Nagy Istvánt, Zsinati világi tisztségviselőnek Battyányi Istvánt és Vincze Lajost, Zsinati világi póttagnak Karászi Lászlót és Király Bélát választották meg.

Itt tájékozódhat a részletes eredményekről:

Esperesi tisztség: Bezzegh Gábor 28 szavazat, Koncz Imre 44 szavazat

Egyházmegyei gondnoki tisztség: Balogh Sándor 29 szavazat, Vincze Lajos 44 szavazat

Zsinati lelkészi tisztség: Bezzegh Gábor 32 szavazat, Bodnár Péter 23 szavazat, Koncz Imre 47 szavazat, Szántó József 34 szavazat, Százvai László 7 szavazat

Zsinati lelkészi póttag: Böszörményi József 73 szavazat, Nagy István 71 szavazat

Zsinati világi tisztség: Battyányi István 47 szavazat, Kovács Mihály 26 szavazat, Takács Ede 17 szavazat, Vincze Lajos 53 szavazat

Zsinati világi póttag: Karászi László  71 szavazat, Király Béla 69 szavazat