Rendszerüzenet
2020. november 23.

Választás a Szatmári Református Egyházmegyében

2020. szeptember 18-án Kocsordon tartotta a Szatmári Református Egyházmegye jelölő közgyűlését, ahol a 2021. évtől kezdődő ciklusra tehettek jelölést az alkotó tagok, az esperes, egyházmegyei főgondnok, valamint a zsinati alkotó tagok személyére. Minden tisztségre egy-egy személy kapott jelölést. A Választási Bizottság ezek alapján – betartva a törvényben előírt időkereteket – összeállította, majd eljuttatta a gyülekezetek számára a szavazólapokat.

A 85 szavazólap mindegyike érvényes formában érkezett vissza a Bizottsághoz. A végeredmény itt látható:

esperesi tisztség: Szalay Kont (84 szavazat)

egyházmegyei gondnoki tisztség: Paládi László (85 szavazat)

Zsinati lelkészi tag (1 fő): Szalay Kont (84 szavazat)

Zsinati lelkészi póttag (1 fő): Lakatos Illés (85 szavazat)

Zsinati világi tag (2 fő): Dr. Kovács Barnabás (85 szavazat), Fülöp István (83 szavazat)

Zsinati világi póttag (2 fő): Dr. Makrai Tibor (85 szavazat), Dr. Balogh Attila (85 szavazat)