Rendszerüzenet
2020. november 14.

A 2021/2022. tanévre történő középfokú beiskolázás a Debreceni Református Gimnáziumban

A 2020. évben jelen lévő járványhelyzet okozta változások olyan kihívások elé állítanak minket, református gimnáziumot is, melyek rugalmasságot, nyitottságot, az új viszonyokhoz való alkalmazkodást igényelnek tőlünk. Feladataink nagy része átköltözött az online térbe, így az iskola beiskolázási programja is személyes találkozások nélküli, digitális programmá egyszerűsödött. A Digitális Nyílt Napokra 2020. november 18-19-én kerül sor, délután 15:00 és 16:00 óra között iskolánk YouTube-csatornáján.

Ez a helyzet mindenképpen szomorúsággal tölt el, hiszen a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának több évszázados történelme arról tanúskodik, hogy az iskola erőssége az élő kapcsolatokban, a közösség erejében gyökerezett és gyökerezik ma is. Hálásak vagyunk azonban Istennek, hogy oktató és nevelő munkánkat más keretek között ugyan, de tovább tudjuk folytatni, és hivatásunk során folyamatosan segíthetjük a ránk bízott tanulókat a magas szintű ismeretszerzésben, képességeik kibontakoztatásában, segítve ezáltal őket abban, hogy testben és lélekben felnövekedve, nemzetünk és egyházunk értékes tagjaivá váljanak. A mostani lelket és hitet próbáló nehéz helyzetben olyan biztonságot nyújtó iskola szeretnénk lenni az itt tanuló fiatalok és leendő diákjaink számára, mely valóban Menedékként szolgálhat a félelemmel, szorongással teli ifjú szívek számára.

A 2021/2022. tanévben is szeretettel várjuk a Debrecen szívében immár 482 éve működő református gimnáziumunkba azon tehetséges 8. évfolyamos fiatalokat, akik tudnak és akarnak azonosulni az iskola szellemiségével, annak magas szintű tanulmányi elvárásaival, és akiknek szükségük van arra az erős, Kősziklára épült várra, mely egy stabil, és meghatározó pontja lehet életüknek.

Az érdeklődők a gimnázium meghirdetett tanulmányi területeiről, az intézmény és az internátusok életéről, iskolánk honlapján találhatnak digitális tájékoztató anyagokat. A személyes találkozást nélkülöző Digitális Nyílt Napokra 2020. november 18-19-én kerül sor, délután 15:00 – 16:00 óra között iskolánk YouTube-csatornáján. Erről részletes információ az iskola honlapján olvasható: drkg.hu

Bízom benne, hogy az elkészült digitális anyagok, valamint a lehetőséghez mérten megszervezett nyílt napok fontos információkkal szolgálnak majd az iskola iránt érdeklődő szülők és tanulók számára.

Szeretettel várjuk a kedves 8. évfolyamos diákokat gimnáziumunkba!

Tisztelettel:

Debrecen, 2020. november 12.                                                                  

Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett

Debreceni Református Kollégium

Gimnáziuma és Diákotthona

igazgató