Rendszerüzenet
2020. november 14.

Elkészült a hajdúszoboszlói református templom tornyának viharkár okozta javítása

Istennek hálát adva örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy elkészült a hajdúszoboszlói református templom tornyának viharkár okozta javítása! A probléma két évvel ezelőtt kezdődött a csillagban végződő csúcsdísz elhajlásával, majd villámcsapás következtében sérült a süveg villámhárítója.

„Dicsérjétek az Urat…dicsérje minden fényes csillag!” (Zsoltárok 148,1.3)

Végül a „kegyelemdöfést” az ez év eleji tomboló szélvihar adta meg, amikor megbomlott a tetőfedés egy helyen. A presbitérium hosszas előkészítő munka és az árajánlatok beszerzése után végül úgy döntött, hogy a nyíradonyi Kujbus Mihály bádogosmestert és csapatát kéri fel a munkálatok elvégzésre Vári Attila egyházkerületi főépítész műszaki ellenőrzése mellett. A helyreállító munkák legnagyobb kihívása a szakmai megoldások után az 53 méteres magasság volt, amelyet állványzatról közelítettek meg a szakemberek. Egyéb megoldásként ilyen magasság elérése kizárólag speciális daru igénybevételével valósítható meg, amelynek napi bérlése rendkívüli mértékben megnövelhette volna a költségeket.

A vihar toronysérüléseinek javítása az Egyházközség önerejéből és a híveink adományából valósult meg hét és fél millió forint értékben. Ennek során megtörtént az elkorhadt császárfa legfelső részének részleges cseréje és egy vascsővel való helyettesítése, a csúcsdísz kiegyenesítése, a gombdísz, valamint a csúcsdísz festése, több lemezhiba javítása, pótlása, beázások megszüntetése, részleges homlokzati javítás és a torony süvegét érintő teljes villámvédelem elkészítése 83 folyóméteren, immár szakszerűen, az előírásoknak megfelelően. 2020. november 9-én Czető Norbert lelkipásztor, Pinczés József az Egyházközség Építési Bizottságának elnöke és Kujbus Mihály bádogosmester elhelyezték a gombdíszben az Egyházközség időkapszuláját az utókor számára. Ezzel lezárult a munkafolyamat. Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani minden, a munkálatokban résztvevő szakembernek és legfőképpen a mi Urunk Istenünknek!