Rendszerüzenet
2020. október 23.

A lélek születése

A jubileumi Patmosz konferencia rendhagyó módon került megrendezésre 2020. október 20-án a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, azonban mégis hálaadásra ad okot, hogy lehetőség nyílt tizenkét előadás által közelebb kerülni A lélek születése témához, mely a konferencia vezérfonala volt.

Rendhagyósága a koronavírus okozta megszorításokban rejlett, de még ezek sem gátolhatták meg a különleges szakmai műhely létrejöttét, ahol oktatók, PhD hallgatók és egyetemünk hallgatói osztották meg kutatási anyagaikat.

A lélek születése, újjászületése, halála, eltávozása, vagy akár szállítása a túlvilágra – mind csak címszavai azon gazdag tudományos munka prezentálásának, mellyel gazdagodott a népes résztvevők közössége a konferencia során. Emellett hallhattunk még a gonosz lelkek mélységben való gyötrelmeiről, a Lélek és karizmák kapcsolatáról, Pál apostol elragadtatásáról és a zoroasztrikus lélekképzetekről is.

A nap zárásaként reménységgel tekinthettünk a jövőbe, hiszen a konferenciasorozat, ha Isten is úgy akarja, jövőre folytatódik, az eddigi és épp készülőben lévő kutatási anyagokat pedig hamarosan tanulmánykötet formájában olvashatjuk.

Hálásan köszönjük az előadóknak az odaszánt, kitartó felkészülést; a résztvevőknek az érdeklődést, egyetemünk vezetésének a támogatást, és minden szervezőnek a segítséget a konferencia lebonyolításában! Különös köszönettel tartozunk dr. Peres Imre professzor úrnak és dr. Németh Áron tanár úrnak, akik kézben tartották és koordinálták a tizedik Patmosz-konferencia megszervezését!

Nagy Bettina Tünde
IV. év, teológia-lelkész szak