Rendszerüzenet
2020. október 18.

Kilencven éves Ötvös László költő-lelkipásztor

Id. Bertha Zoltán köszönti dr. Ötvös Lászlót kilencvenedik születésnapja alkalmából.

Dr. Ötvös László példamutató életműve polihisztori tágassággal öleli magába a hit- és vallástudomány, a művelődés- és egyháztörténet, a néprajz, az irodalom- és kultúrhistória számtalan területét. Könyveinek, írásainak, kiadványainak sokasága református keresztyén nemzeti önismeretünk, lelki és erkölcsi önazonosságunk rendkívüli becsességű tárháza. Bibliakutatói munkássága során újra közreadta többek között Szenczi Molnár Albert, Méliusz Juhász Péter, Komáromi Csipkés György Szentírás-fordításait, fordításváltozatait, a régi korok Biblia-kiadásaiból összegyűjtött hatalmas kollekcióját az elmúlt évtizedek során a Kárpát-haza minden szegletében ki is állította, s hitet és tudást együtt terjesztő lebilincselő előadásai pedig mindnyájunk számára missziói tanúbizonysággal szóltak megszentelt örök értékeink és igazságaink jelentőségéről.

Az áldozatos lelkész, tudós, író, költő sokrétű szolgálataiért közvetlenül a debreceni nagyerdei református gyülekezeti közösségünk is őszintén hálás lehet: emlékezetes igehirdetéseiért, idősebbek, nyugdíjasok szeretetköreiben vezetett foglalkozásaiért, vagy a hitvalló példaképeink, prédikátor szellemóriásaink szobrainak hagyományos reformációnapi megkoszorúzásakor tartott emlékbeszédeiért. Tudományos és kulturális szervezetekben rangos vezető tisztségeket vállalva (például a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumában vagy a Népi Írók Baráti Társaságában) is hosszú ideje és fáradhatatlanul tanít művelt magyarságra és hitelesen, távlatosan örökségtudatos emberségre. Lenyűgözően gazdag, áldásos tevékenységének gyümölcsöző folytatását és sok erőt kívánva köszöntjük most őt kilencvenedik születésnapján – az Úr megtartó kegyelmét kérve őreá és családjára, szeretteire.

Kedves Laci Bátyánk – Isten éltessen sokáig!

                                                                                                          Id. Bertha Zoltán

Fotó: reformatus.hu és haon.hu