Rendszerüzenet
2020. október 18.

Cikluszáró egyházkerületi közgyűlés és fórumbeszélgetés

A 463. dicséret sorai zendültek fel hegedűkísérettel a debreceni Kölcsey Központ nagytermében, ahol a közgyűlés tagjai a koronavírus-járvány miatti helyzetben maszkban, a távolságot megtartva foglalták el helyeiket október 17-én.

Katona Gyula békési esperes tartotta meg a nyitóáhítatot a 2Kor 5, 14-21 alapján. „Pál apostol a saját élettapasztalatát osztja meg velünk. Élete hitelesíti a szavait: Krisztus szorongató szeretetét érezve tudta ugyanis a nehéz körülmények között is végezni a békéltetés feladatát” – mondta.

Ezt követően Molnár János világi főjegyző megnyitotta a közgyűlést, majd Derencsényi István egyházkerületi főjegyző tárta a jelenlévők elé a tárgysorozatot.

Ennek értelmében a jelenlévők meghallgathatták a missziói és diakóniai bizottság, a teológia és tanulmányi bizottság, a lelkésztovábbképző intézet, a Hirdesd az Igét! program, az ökumenikai-külügyi, tanügyi, gyűjteményi beszámolókat, és építészeti, műemléki, fejlesztési ügyekről esett szó a közgyűlés első részében.

A délelőtt folyamán további beszámolók hangzottak el a cigánymisszió, a pasztorációs intézet, a zeneügy, a református művelődési- és iskolatörténeti kutatóintézet, a kórházmissziói, a sajtó és kommunikáció, az Európa Rádió, a tábori lelkészi szolgálat területéről. Jelentések következtek a Megbékélés házáról, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemről, a Debreceni Református Kollégiumról, az egyetemi misszióról (Debrecen és Szeged), a támogatói szolgálatról, a közösségi pszichiátriai ellátásról, a szenvedélybetegek közösségi ellátásáról, a Kőszikla Alapítványról és a Magyar Református Diaszpóra Központ munkájáról.

Az indítványokat és előterjesztéseket dr. Kocsis Márta és dr. Molnár Pál egyházkerületi jogtanácsosok koordinálták. A találkozó 15 órától dr. Fekete Károly püspökjelölt és Molnár János főgondokjelölt bemutatkozásával folytatódott, amit ITT tudnak megtekinteni.