Rendszerüzenet
2020. október 13.

KÖZLEMÉNY

Tiszántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága az egyházkerületi tisztségviselők 2020. évi választási eljárásában – a kebelbeli egyházmegyék jelölő közgyűlési eredményeinek összesítése alapján – a presbitériumoknak az alábbi jelölteket ajánlja megválasztásra:  püspöki tisztségre dr. Fekete Károlyt, egyházkerületi főgondnoki tisztségre Molnár Jánost.

A választási bizottság megállapította, hogy a jelöltek megfelelnek a törvényben előírt feltételeknek, a jelölést írásban elfogadták, és megszerezték a választási törvényben meghatározott százalékos arányt.

A választási bizottsághoz más személyekre vonatkozó jelölés egyik egyházmegyéből sem érkezett.

A beérkezett iratok vizsgálata alapján a választás törvényességét érintő vagy veszélyeztető tényt vagy körülményt a választási bizottság nem észlelt.

A választási bizottsághoz a választási eljárással kapcsolatban panasz senkitől nem érkezett.

Debrecen, 2020. október 9.

dr. Molnár Pál
a választási bizottság
elnöke