Rendszerüzenet

REB-17-PROG-0240

Támogató:                     Emberi Erőforrás Minisztériuma

Támogatás kezelő:         Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Kedvezményezett:          Tiszántúli Református Egyházkerület

Támogatott cél:             TTRE Múzeuma  „Reformáció 500 jubileumi évi ismeretterjesztő program”

Támogatás összege:        800 000 Ft vissza nem térítendő támogatás.

A program célja, hogy a Debreceni Református Kollégium - mint a magyar reformáció egyik kiemelkedő központja - a reformáció megünneplésére minél szélesebb körben eljuttassa, megerősítse a reformáció gondolatait.
A Kollégium Múzeuma és Nagykönyvtára kiállításokkal, tudományos konferenciák szervezésével kapcsolódott a jubileumi évhez. Jórészt intézményünk dokumentumainak felhasználásával készült a „Protestáns Iskolatörténeti Mozaik” című vándorkiállítás és a hozzá tartozó kiadvány. „A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma” címmel Debrecenben ülésező III. Neoatin konferenciakísérő rendezvényként a  Kollégium egykori professzorainak klasszika-filológiai munkásságát bemutató kiállítást megrendezésére került sor.  Kiemelt programként szerepelt az egykor a Kollégiumban is tanuló Arany János születési évfordulójára való emlékezés, tudományos konferencia és ideiglenes kiállítás. Társrendezőként vettünk részt a Ref500 grafikai kiállítás megszervezésében, ahol kortárs grafikusok művei voltak láthatók. A reformáció évfordulójának megünneplését házon kívül is elősegítettük.  Muzeális tárgyaink kölcsönzésével gazdagítottuk az „Igeidők” című Nemzeti Múzeumban rendezett és „A hit megtartó ereje - az Erélyi fejedelemség és a Debrecen” c. Déri Múzeum-beli kiállítást. Az év leglátogatottabb múzeumi rendezvényén, a „Múzeumok Éjszakáján” népszerűbb megfogalmazásokban adtunk helyet a témának (népdaléneklés, bábelőadás, múzeumpedagógiai foglalkozások). A kapott támogatást nyomdaipari költségekre, Arany János székének restaurálására és előadói  tiszteletdíjakra fordítottuk.