Rendszerüzenet
2020. szeptember 16.

Jelölő közgyűlés a Csongrádi Református Egyházmegyében

2020. augusztus 28-án a Csongrádi Református Egyházmegye megtartotta jelölő közgyűlését.
A jelölés során az alábbi személyek vállalták el személyesen, a helyszínen a jelöltséget:

Esperesi tisztre
Juhász András
dr. Kereskényi Sándor

Egyházmegyei gondnoki tisztre
Baráth Imre Gábor

Zsinati lelkészi képviselői tisztre
Gilicze Andrásné
Kondrát Zoltán

Zsinati világi képviselői tisztre
Varga Rita

Zsinati lelkészi pótképviselői tisztre
Kondrát Márta

Zsinati világi pótképviselői tisztre
Bertus-Barcza Csabáné

Egyházkerületi tisztségek esetében az alábbi személyek kaptak jelölést:

Püspöki tisztre
dr. Fekete Károly

Egyházkerületi főgondnoki tisztre
dr. Adorján Gusztáv
Molnár János

Az egyházkerületi tisztségre jelöltek közül dr. Adorján Gusztáv köszönettel nem vállalta a jelölését, dr. Fekete Károly illetve Molnár János vállalta.