Rendszerüzenet
2020. szeptember 11.

Jelölő közgyűlés a Nagykunsági Református Egyházmegyében

A Nagykunsági Református Egyházmegye 2020. szeptember 5-én megtartotta jelölő közgyűlését.

Jelöltek:

Püspök
Dr. Fekete Károly (Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke)

Egyházkerületi főgondnok
Molnár János (egyházkerületi főjegyző)

Esperes
Koncz Tibor (karcagi elnöklelkész, esperes)

Egyházmegyei gondnok
Szentesi Lajos (egyházmegyei gondnok)

Egyházmegyei zsinati lelkészi képviselő
Mihalina László (mezőtúri elnöklelkész)
Nagy Kálmán (kunhegyesi elnöklelkész)

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselő
Dr. Csoma Judit Margit (berekfürdői lelkipásztor)
Kupai-Szabó Kornél (martfűi lelkipásztor)

Egyházmegyei zsinati világi képviselő
Szentesi Lajos (egyházmegyei gondnok)

Egyházmegyei zsinati világi pótképviselő
Rácz Péter (törökszentmiklósi világi tanácsos)