Rendszerüzenet
2020. július 30.

Felhívás az óvintézkedések betartására

Itt olvashatja Fekete Károly tiszántúli püspök és Adorján Gusztáv egyházkerületi főgondnok felhívását az óvintézkedések betartásával kapcsolatban. 

Kedves Testvéreink!
 
Istennek adunk hálát, hogy meghallgatta imádságainkat, s mindezideig országunkat és benne a tiszántúli régiót nem sújtotta nagyon erősen a koronavírus-világjárvány. Továbbra is imádkozunk a járvány következtében elhunyt testvéreink hozzátartozóiért, a betegek gyógyulásáért, az egészségügy és a szociális szféra munkatársaiért és azért, hogy a döntéshozók felelősen és bölcsen tudják kezelni a kialakult helyzetet. Különösen is imádságainkban hordozzuk határon túli testvéreinket, akik a miénknél nehezebb körülmények között végzik szolgálatukat.  Köszönjük lelkipásztor testvéreink helytállását és azt, hogy felelősségteljesen jártak el az egyházi élet újraindításakor is. 
 
Aggodalommal követjük azonban azokat a híradásokat, melyek a környező országokban a járvány újbóli fellángolásáról szólnak. Követve a döntéshozók és szakemberek tanácsait arra kérjük gyülekezeteinket, hogy a vírus újbóli elterjedésének, a második hullám kialakulásának megelőzése érdekében ismét fokozottan figyeljenek a következő óvintézkedések betartására: Az istentiszteleti alkalmakon továbbra is ajánljuk a szájat és az orrot egyaránt eltakaró maszk vagy kendő viselését, a liturgus és az igehirdető kivételével. Javasoljuk, hogy a gyülekezeti tagok a templomokban és a gyülekezeti termekben tartsák meg a megfelelő (1,5-2 m.) védőtávolságot. Továbbra is kérjük, hogy gondoskodjanak alkalmainkon a kézfertőtenítés lehetőségéről és a templomokat, közösségi helyiségeket rendszeresen szellőztessék és fertőtlenítsék. Javasoljuk, hogy a szokásosnál rövidebb legyen a gyülekezeti éneklés alkalmainkon. Ezeket a rendszabályokat diakóniai intézményeinkben még fokozottabban szükséges követni. 
 
Imádkozunk azért, hogy gyülekezeteink a járvány idején is be tudják tölteni küldetésüket és, hogy mihamarabb véget érjen ez a mindannyiunkat próbára tévő pandémia. Isten legyen mindannyiunk őriző pásztora!
 
Áldást és békességet kívánva, 
 
Testvéri köszöntéssel, 
 
Dr. Fekete Károly s.k.                                              Dr. Adorján Gusztáv s.k. 
      püspök                                                             egyházkerületi főgondnok