Rendszerüzenet
2020. július 28.

Több ezren kísérték utolsó útjára Sípos Kund Kötöny esperest

Július 24-én pénteken temették el az nyíregyházi-északi temetőben Sípos Kund Kötöny nyugalmazott református lelkipásztort, a  Nyírségi Református Egyházmegye volt esperesét, akit 76 éves korában, húsvétvasárnap otthonában adta vissza életét teremtő Urának.

Dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese így emlékezett meg Sípos Kund Kötöny református esperes-lelkipásztorról:

"Nagytiszteletű Sípos Kund Kötöny 1943. október 4-én, Kisújszálláson született lelkészcsaládban. Középiskolai tanulmányait az ősi Debreceni Református Kollégiumban végezte, itt érettségizett. De nem hagyta el a Kollégium évszázados falait, hanem itt folytatta teológiai tanulmányait 1962 és 1968 között. Első szolgálati helye Dévaványán volt, itt segédlelkészként szolgált egy éven át.

Innen megyénkbe vezetett útja. 1969-től 1991-ig Ramocsaházán volt beosztott, majd pedig megválasztott lelkipásztor. Éveken át szolgált a szomszédos Nyíribronyban is. Itt végzett szolgálata idején választotta meg a Nyírségi Református Egyházmegye esperesének. Ezt a megbízatást az egyház törvénye szerint, a maximális 3 cikluson át töltötte be. Esperessé választását követően a Nyíregyháza – Városi Református Egyházközség hívta meg lelkipásztorának, ahol 1991-től nyugdíjba vonulásáig, 2013-ig teljesítette szolgálatát.

A rendszerváltás utáni években nagy odaadással folytatta egyházépítő munkáját, az akkori társadalmi viszonyok között, az egyház előtt feltáruló lehetőségek kihasználásával. Nyíregyházán végzett szolgálati ideje alatt általános iskola, idősek otthona, bölcsőde alapítását vezette az egyházközségben. Szolgálati évei alatt és azt követően is energikusan végezte küldetését. A város közéletében is szerepet vállalt azzal, hogy 1998-2006 között Nyíregyháza Megyei Jogú Város képviselőtestületének tagja volt. Esperesi tisztéből fakadóan több egyházi fórumon töltött be megbízatást.

A hat éven át tartó nyugdíjas éveit házastársával, gyermekeivel és unokáival tölthette boldogságban. Alkalmanként gyülekezeti szolgálatokat végzett az egyházmegye közösségében.

Elmenetele megrendülést okozott nemcsak közvetlen családja, hanem a Nyírségi Református Egyházmegye, a Nyíregyháza-Városi Egyházközség és a város életében is. Emléke legyen áldott közöttünk."

Fotók: Barcza János