Rendszerüzenet
2020. július 28.

Ilyés Ilona igazgató búcsúztatása

2020. június 26-án a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának tanévzáró nevelőtestületi értekezletén dr. Fekete Károly püspök tartotta az áhítatot. Püspök úr az áhítatot követően a Tiszántúli Egyházkerület vezetése nevében elköszönt Ilyés Ilona igazgató asszonytól, aki 2020. szeptember elsejével nyugállományba vonul. A Tiszántúli Egyházkerület búcsúajándékait dr. Fekete Károly püspök mellett Derencsényi István lelkészi főjegyző és dr. Veress Bertalan tanügyi főtanácsos adta át a nyugdíjba vonuló Ilyés Ilonának.

Püspök úr áhítatában Máté evangéliuma 16. fejezetének 13-20. versét alapul véve kiemelte, mennyire fontos az, hogy Péterhez hasonlóan mindnyájan felismerjük és kimondjuk: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia. Hiszen a mai kor is a hitvallások kora, ma is nagyon fontos, hogy mit válaszolunk a krisztusi kérdésre. Éljünk a jó példa ismétlésével, hiszen a keresztyén iskola alapja Krisztus, és az ő követésével és megvallásával a keresztyén tanár nem csak magát építheti, hanem diákjait is.

Püspök úr az áhítatot követően a Tiszántúli Egyházkerület vezetése nevében elköszönt Ilyés Ilona igazgató asszonytól, aki 2020. szeptember elsejével nyugállományba vonul. Püspök úr kiemelte, hogy Ilyés Ilona 25 éve dolgozik a református oktatásban. Először a Református Gimnázium biológia-földrajz szakos tanára volt, majd osztályfőnök is. A 2000-ben induló új hat évfolyamos református gimnáziumnak, a Dóczynak pedig a kezdetektől igazgatóhelyettese, s az utolsó hat évben pedig az igazgatója volt.

Fekete Károly kiemelte, hogy az elmúlt húsz évben nagyon dinamikus, kölcsönös tiszteleten és bizalmon nyugvó munkakapcsolatot tudott az egyházvezetés kialakítani igazgatónővel. Abban, hogy a Dóczy - két igazgatójának tragikus betegsége és halálakor is - zökkenőmentesen működött, elévülhetetlen szerepe volt Ilyés Ilonának, aki 2006-ban és 2014-ben is megbízott igazgatóként állt az iskola élére, ő volt a gimnázium stabil pontja, sarkköve. Mindent megtett azért, hogy az iskolában úgy menjenek a dolgok, ahogy azt annak idején eltervezték: minőségi oktatásban a jövő református értelmiségét képezve. Utódjára olyan intézményt hagy, amely évek óta stabilan és jól teljesít, s ahol szélesedett az oktatási paletta is, hiszen 2018-ban beindult a négyévfolyamos képzés.

A Tiszántúli Egyházkerület búcsúajándékait dr. Fekete Károly püspök mellett Derencsényi István lelkészi főjegyző és dr. Veress Bertalan tanügyi főtanácsos adta át a nyugdíjba vonuló Ilyés Ilonának. A gimnázium tanári kara 2020. augusztus 24-én a csendes nap keretében köszön el igazgatónőtől. Augusztus 29-én pedig Nyírbátorban a református iskolák országos tanévnyitóján Ilyés Ilona a református oktatásügyben végzett negyedszázados elévülhetetlen munkálkodásáért Makkai Sándor-díjban részesül.

Fotók: Barcza János