Rendszerüzenet
2020. július 17.

Elindult a biharkeresztesi Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése

2020. március elsejével elindult a Biharkeresztesi Református Egyházközség által, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében megvalósítandó, EFOP-4.1.5-16-2017-00093. azonosító számú, „Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése Biharkeresztesen” című, 499,88 millió Ft. vissza nem térítendő támogatást elnyert, 100 %-os támogatási intenzitású projekt.
A projekt az Európai Unió (Európai Regionális Fejlesztési Alap) és hazai központi költségvetési előirányzat finanszírozásával valósul meg. A projekt keretében a Biharkeresztes, Damjanich u. 21. szám alatt meglévő iskola épület átalakítása és bővítése, tornaterem építése és eszközbeszerzés valósult meg.

A fejlesztés célja a minőségi és befogadó oktatási környezet megteremtése, mely által egy feladatellátási helyen valósulhat meg az alsó és a felső tagozatos gyermekek oktatása. A fejlesztés által az intézmény teljes körűen akadálymentes lesz és teljesíti a szabvány szerinti előírásokat, rendelkezik szabvány szerinti „A” típusú tornateremmel. Tovább az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges digitális kompetenciák megszerzését elősegítő, hiányzó eszközök beszerzés is megtörténik.

A 499,88 millió Forint európai uniós és hazai központi költségvetési támogatás segítségével megvalósul a meglévő iskolaépület helyiségeinek átszervezése, felújítása, így racionalizálásra kerülnek a hatékony oktatást elősegítő funkciók. A meglévő iskolaépülethez csatlakozva létrejön egy pince- és földszintes épület, melyben a hiányzó, szabvány szerinti kötelező helyiségek kerülnek kialakításra, illetve megépítésre kerül egy „A” típusú szabvány szerinti tornaterem is. A fejlesztés helyszínén rendelkezésre álló további két meglévő épület felújításával és átalakításával az oktatási intézmény igazgatási funkciói kerülnek kialakításra a hatékonyság jegyében.

Az Intézmény jelenlegi kapacitáskihasználtsága 90 %-os, melyet a projekt zárására 92 %-ra, míg a fenntartás 5. év végére 95 %-ra kívánják növelni. Az iskolában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, a speciális nevelési igényű tanulók aránya 36 %, mely mutató tekintetében évről-évre növekedés várható. Jelen projekt megvalósításával a minőségi, méltányos nevelés-oktatáshoz szükséges infrastrukturális feltételek valósulnak meg hozzájárulva az oktatás minőségi javulásához és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez.

A projektet a Biharkeresztesi Református Egyházközség valósítja meg tervezetten 24 hónap alatt, 2020. március 01. és 2022. március 01. között. A megvalósítás helyszíne a Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Damjanich u. 21. szám alatti feladatellátási helye. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.5-16- 2017-00093. T

További információ kérhető: Nagy Zsolt esperes, bihari.em@reformatus.hu e-mail címen.