Rendszerüzenet

EFOP-4.1.5-16

 • a kedvezményezett neve: Tiszántúli Református Egyházkerület
 • a projekt címe: „Kunmadarasi Református Általános Iskola és Óvoda (iskola épület) fejlesztése”
 • a szerződött támogatás összege: 499 757 781 Ft,
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100 %. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.
 • a projekt tartalmának bemutatása: Kunmadaras egyházi fenntartású általános iskola oktatási eredményességének növekedése, az un. inkluzív oktatás feltételeinek megteremtése:

 

A projekt hosszú távú céljai:

 • Kunmadaras nagyközség népességmegtartó erejének növelése, a helyi szükségletekre épülő alapfokú oktatás racionális és költséghatékony működésének kialakítása, környezetbarát, energiatakarékos, modern, befogadó oktatási környezet megteremtése,
 • Végzettség nélküli iskolaelhagyás cél eléréséhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése.
 • A szülők és a tanulók többlet terheinek csökkentése, a köznevelés minőségi lehetőségeinek eljuttatása a családok, szülők, tanulók számára közvetlen elérhető közelségbe,

 

A projekt rövid távú céljai:

 • Minőségi és befogadó oktatási környezet megteremtése az oktatási épület bővítésével, a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi integrációja érdekében az intézmény infrastrukturális adottságainak racionalizálása (átalakítás és korszerűsítés),
 • A mindennapos testnevelés megvalósításához szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése tornaterem építésével,
 • Jogszabályi feltételeknek való megfelelés (akadálymentesítés, mindennapos testnevelés, szabvány előírások),
 • Az átfogó és specifikus célok teljesülésének alapvető feltétele, korszerű infrastruktúra és építményi adottságok biztosítása, az adottságok biztosításával a magas szintű szakmai kompetencia elősegítése, személyi feltételek megteremtése.
 • a projekt tervezett/tényleges kezdési dátuma: 2019.09.01.
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.11.30.
 • Projektazonosító száma: EFOP-4.1.5-16-2017-00094