Rendszerüzenet

EFOP-3.2.5.-17-2017-00046

A projekt címe: „Pályaorientáció biztosítása a Tiszántúli Református Egyházkerület köznevelési intézményeiben”.
 • a kedvezményezett neve: Tiszántúli Református Egyházkerület
 • a szerződött támogatás összege: 47 323 300 Ft,
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100 %. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.
 • a projekt tartalmának bemutatása: A Tiszántúli Református Egyházkerület, az általa fenntartott és projektbe bevont oktatási intézményében megvalósítandó projektjével hozzájárul a köznevelés eredményességének, hatékonyságának növeléséhez, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférés biztosításához. Cél a sikeres munkaerőpiaci részvétel megalapozása, hátránykompenzáció, minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása, tudatos életpálya-építés fejlesztése, a szülők megfelelő tájékoztatása révén, családi háttértámogatással a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérséklése, élethosszig tartó tanulásra való motiváció megteremtésével; mindezt a Tiszántúli Református Egyházkerület által fenntartott Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona, Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma, Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola intézményben valósítja meg.

Ennek érdekében jelen projekt keretében az alábbi feladatokat látja el:

 • A pályaorientációhoz kapcsolódó tudás, MTMI fókuszú programok keretében készségfejlesztés és információátadás a köznevelési intézményben, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztése;
 • különböző tanórához köthető, illetve tanórán kívüli pályaorientációs tevékenységek megvalósítása, tehetséggondozás, MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szakkörök, diákkörök szervezése,
 • szakmai együttműködések piaci szereplőkkel,
 • digitális eszközhasználat révén tudásfejlesztés, a támogatásból beszerzett infokommunikációs eszközök használatával.
 • a projekt tervezett kezdési dátuma: 2018.10.01.
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.09.30.
 • projekt azonosító száma: EFOP-3.2.5.-17-2017-00046