Rendszerüzenet
2020. május 15.

Vasárnap a Kodály Filharmonikusok muzsikája is felcsendül a Debreceni Református Nagytemplomban

Május 17-től újra látogatható istentiszteleteket tartanak a vidéki református templomokban, többek között a Debreceni Református Nagytemplomban is, ahol dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdeti az igét 10 órától. Az istentiszteleten közreműködnek a Kodály Filharmonikusok tagjai is. Az eseményt élőben követheti a nagytemplom.hu-n vagy 11 órától a Duna Televízióban.

Ez az alkalom május 17-én egy együttműködés kezdete, ami a Kodály Filharmónia Debrecen és a Tiszántúli Református Egyházkerület között jön létre. A későbbiekben a Kodály Filharmónia tagjai a debreceni és régiós települések templomaiban kisebb kamaraműveket fognak játszani a gyülekezetek számára istentiszteletek vagy zenés áhítatok keretében.

Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke kiemelte, hogy „a veszélyhelyzet elővigyázatosságot követel megnyíló templomainkban is az istentiszteleteken. Mivel az éneklés közben levegőbe kerülő lehelet és pára veszélyt jelent, ezért a gyülekezeti éneklés rövidebbre kell fognunk, de hangszeres kamarazene előadása lehetséges. Ezért is örömmel és hálával fogadtuk a Kodály Filharmóniával való együttműködés lehetőségét, amelynek értelmében muzsikusaik szívesen gazdagítanák játékukkal református istentiszteleteinket és zenés áhítatainkat. Emberként vágyunk a tiszta hang ajándékára, és a harmóniára. Isten házában a hangzás, a kizengés, a hangszerelés, a szépség követelménye szó szerint és átvitt értelemben is fontos. A zene a misszió fontos segédeszköze. Egy-egy ihletett mű megszólaltatásával Isten Szentlelke a hangszereket lelkigondozásra, gyönyörködtetésre, dicsőítésre, jóra ösztönzésre, lelkületformálásra, imádság fakasztására, az istentisztelet megújulásának elősegítésére tudja használni. Ezzel a lehetőséggel gazdagodni fog a pünkösdi ünnepre készülésünk és az azt követő időszak is, köszönet érte a Kodály Filharmónia vezetőinek és tagjainak” – mondta.

Dr. Puskás István alpolgármester is üdvözölte a kezdeményezést külön felhívva a figyelmet arra, hogy ez egyben a kultúra óvatos újranyitását is jelenti Debrecenben. Kulturális élmények és a lelki élet szorosan összefüggenek, a mostani esemény ennek is szép példája, hiszen az istentiszteleten néhány zenemű eljátszásával közreműködik a Kodály Filharmonikusok rézfúvós kvintettje (Csősz János és Györgyfi Zsolt – trombita / Héra András – kürt / Alexa Lajos és Péntek Kálmán – harsona).

Somogyi-Tóth Dániel, a Kodály Filharmónia Debrecen igazgató-művészeti vezetője elmondta, hogy a mostani templomi fellépés az első lépcsőfoka az élő zenéléshez, a közönséghez való visszatérésnek. Az igazgató kiemelte, hogy ez a fajta átfogó regionális templomi jelenlét a vírushelyzettől független, régi vágya a Kodály Filharmónia vezetésének. A zenés áhítatokat, így a Tiszántúli Református Egyházkerülettel való együttműködést az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatja, és a Kodály Filharmónia Debrecen a többi történelmi egyházzal is keresni fogja az együttműködési lehetőségeket.

A további, zenés szolgálatok pontos időpontjairól és helyszíneiről később adunk tájékoztatást.