Rendszerüzenet
2020. január 11.

Legyünk egyház, ki folyvást tanul…

Keskeny Richárd zongorajátéka töltötte be a Debreceni Református Kollégium dísztermét, ahova január 10-én, pénteken 18 órakor megérkeztek a vendégek, hogy közösen köszöntsék Fekete Károly püspök urat 60. születésnapja alkalmából.

Az ünnepség kezdetén Tóth-Mihala Veronika lelkipásztor, a Tiszántúli Református Egyházkerület missziói tanácsosa kiemelte, hogy „a születésnap olyan ünnep, amikor köré gyűlünk az ünnepeltnek, és együtt örülünk vele, neki. Hálát adunk érte, hogy megszületett, él, életünk része, és mi is részesei lehetünk az ő életének.  A mai ünnepelt, Püspök úr, olyan ember, aki az elmúlt években rendszeresen jelen volt mások ünnepi pillanataiban. Együtt örült a beiktatásokon a lelkésszel és a gyülekezettel, egy-egy épülő közösség alapkövénél állva az alapítókkal, egy-egy munkafolyamat végén az új, megújuló közösségi tereket birtokba vevő gyülekezetekkel, intézményekkel. Most mi ünneplünk együtt veled, Püspök úr, személyes életutad ezen állomásán, mely életpályád ívelésén visszatekintésre hív meg” – zárta szavait.

Az este első felében három megszólalást hallhattak a jelenlévők, amelyek a Püspök urat jellemző életterületeket jelenítették meg: a püspöki szolgálatot, az egyházzenei elköteleződést, és a közéleti szerepet. A szimpózium a „Legyünk egyház, ki folyvást tanul…” címet kapta, amely Fekete Károly püspöki székfoglaló beszédéből vett idézet.Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke az idő és a hit szimbolikus kapcsolatáról beszélt köszöntőjében. „Ünnep számunkra, hogy az eltelt száz év utolsó tíz évében a Magyar Református Egyház részeként kísérletet tehetünk az egység megélésére, arra, hogy a romlás következményeit csökkenteni tudjuk. Fontos, hogy a keresztényi közösségünk élő legyen, és számíthassunk egymásra” – mondta.

Fassang László orgonaművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára elkalauzolta a vendégeket a zene világába személyes élettörténetén keresztül: hogyan is kezdett el 13 évesen érdeklődni az orgona iránt, hogyan jutott el a kántorképző tanfolyamra, majd improvizációs zongorajátékkal kápráztatta el a jelenlévőket, amelynek kezdőhangjait Fekete Károly püspök adta meg.

Papp László, Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere kiemelte, hogy mint test és lélek, úgy tartozik össze Debrecenben az egyház és a város. Hiszen a városépítő, közösségszervező munka közös cél és hivatás, hogy élhető és élő közössége legyen Debrecennek. Így az önkormányzat és az egyház közösen munkálkodnak - óvodákkal, iskolákkal, szociális lehetőségekkel, kulturális programokkal, felújításokkal – ennek elérése érdekében.

Ezt követően Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinati elnöke, a Kollégiumi Kántus, Derencsényi István, a Tiszántúli Református Egyházkerület főjegyzője, Adorján Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka, Szabadi Árpád, a Hajdúvidéki Református Egyházmegye esperese, Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke és Fürjes Zoltán, az egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár is elmondták köszöntő szavaikat, majd kötetlen beszélgetéssel, ünnepléssel folytatódott az alkalom.

Isten éltesse Fekete Károly püspök urat 60. születésnapja alkalmából! Életére, munkájára Isten gazdag áldását kérjük!

Fekete Károly püspök 60. születésnapja alkalmából Oláh Ilona készített interjút az Európa Rádióban:

LetöltésFotók: Szirák Sára