Rendszerüzenet
2020. január 06.

„Hiszek az Ige diadalmas erejében!”

Január 6-án tartották a Tiszántúli Református Egyházkerület tagintézményei az újévi közgyűlésüket a Debreceni Református Kollégium dísztermében. Ennek keretében köszöntötték dr. Fekete Károlyt, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökét 60. születésnapja alkalmából.

Az ünnepségen átadták a „Hiszek az Ige diadalmas erejében!” Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából című kötetet, amit a Debreceni Református Hittudományi Egyetem adott ki, Bodó Sára és Horsai Ede szerkesztésében.  A borítón található kép részlet Szilágyi Imre grafikusművész által Fekete Károly püspök 60. születésnapjára készített rézkarc ex libriséből. A kötetben található illusztrációkat Tamus István grafikusművész készítette.
Dr. Kustár Zoltán, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora, dr. Bodó Sára, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanára, az ünnepi kötet egyik szerkesztője, Győri József, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona igazgatója, dr. Gáborjáni Szabó Botond, a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtár gyűjteményi igazgatója és dr. Adorjáni Zoltán, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetének professzora, a Református Szemle főszerkesztője köszöntötték Püspök urat.

Isten éltesse Fekete Károly püspök urat születésnapja alkalmából! Életére, munkájára Isten gazdag áldását kérjük!

Kustár Zoltán, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora az ünnepségen így idézte fel a tanulmánykötetben megjelent köszöntőjének néhány gondolatát:

„A lelkészcsalád miliője, édesapja példája, gyermekkorának gyülekezeti tapasztalatai, a Debreceni Református Kollégium diákjaként eltöltött csaknem egy évtized, a pályája kezdetén végzett lelkészi szolgálat, a tudományos teológiaművelés és az ezerrétű közegyházi feladatok oly erős alapot, oly világos koordináta-rendszert, oly biztos védőhálót jelentettek és jelentenek számára, amelyek képesek elhivatottságában, barátságos, nyitott habitusában, egyháza iránt érzett „féltő szeretetében” megtartani. Olyan személy ő, aki az egyházból jön, az egyházban és egyházáért él, aki Krisztus és az egyház szolgálatában keresi és találja meg a maga hivatását.

Püspöki beiktatása során igehirdetésében – a százannyit termő búzamag jézusi biztatására utalva – hitvallásszerűen ezt fogalmazta meg: „Hiszek az Ige diadalmas erejében! Hiszem, hogy a befektetett energiák, a jó kezdeményezések, a helyes döntések, a testvéri és a lelkészi akarás ma is meghozza gyümölcsét!” Ilyen tartalmas, gazdag életút az övé, melyben elképesztően gazdag a vetés és még gazdagabb az aratás. Tartalmas, gazdag életút, ahol a hit és a tudomány, a gyakorlati egyházi szolgálat és az igényes teológiaművelés kölcsönösen, csodás mértékben termékenyítik meg egymást – biztató, bár a bőség terén aligha elérhető példaként a legtöbbünk számára. Mit is kívánhatnék végül most neki? Legyen hála Istennek eddigi pályafutásáért! Kívánom, hogy továbbra is ölelje őt körül az Atya gondoskodása, a Lélek bölcsessége és Krisztus megvidámító, áldó szeretete. Döntéseit, kezdeményezéseit és jóra törekvését támogassa továbbra is „az Ige diadalmas ereje”!

Fotók: Vígh Tamás