Rendszerüzenet
2019. december 29.

Hálaadó istentisztelet Kállósemjénben

December 8-án vasárnap ünnepi istentiszteletre hívogattak a Kállósemjéni Református Templom harangjai. Ezen a vasárnapon adott hálát a gyülekezet 150 éves templomáért.

Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke Pál apostol Timóteushoz írt 2. levelének 1. részéből a 8-14-ig terjedő versek alapján hirdette Isten igéjét. Igehirdetésében kiemelte a meghívón szereplő igét is: „Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled”. Majd arról szólt a gyülekezethez, hogy nekünk, embereknek miért is fontos a jubileum, az ünnep: „arra jó, hogy oszlassuk a feledékenységet, hálátlanságot”. Továbbá hangsúlyozta, hogy ez az alkalom egy öntudaterősítő esemény, mely arra figyelmeztet minket, hogy nem szégyen vallásunkat, hitünket gyakorolni, melynek helyszínt ad és adhat továbbra is ez a templom. Büszkén vállalni azt, akik vagyunk és megőrizni a ránk bízott kincset, felelősségteljes és elkötelező feladatunk.

A Nyírségi Egyházmegye esperese, dr. Gaál Sándor így szólt a gyülekezethez köszöntésében: vannak olyan közösségi terek, melyek változnak, esetleg funkciót cserélnek. A templomok azonban nem változnak, ha mégis, az már nem templom. A templom, a benne folyó élet miatt változatlan. Végezetül ezt kívánta a több mint 400 éves kállósemjéni egyházközségnek, akikkel 3. templomépületünk 150 éves évfordulóját ünnepeltük: „Töltse be küldetését ez az épület!”

Ezután a környékbeli lelkipásztorok mondták el köszöntésüket a gyülekezetnek, egy-egy bibliai igével. Kállósemjén polgármestere is hálaadással emlékezett meg erről a neves évfordulóról, s kiemelte, hogy a településünkön mindhárom templomnak és gyülekezetnek egyenlőképpen van értéke függetlenül azoknak a nagyságától.

Az ünnepséget Kész Géza történelem tanár rövid előadása zárta, melyben a templom 150 évét mutatta be a gyülekezetnek. Ebből tudhattuk meg, hogy a jelenlegi Isten háza előtt két paticsfalu épületben hívták segítségül az Urat az elődeink, s mekkora kiváltság, hogy nekünk örökségünk van, amit használhatunk, betölthetünk és amiért hálát adhatunk. Végezetül azt kívánta, hogy a következő 150 évben olyan növekedés induljon meg, ami miatt kétszer is bővíteni kell ezt a templomot.

Az ünnepi istentiszteletet szeretetvendégség követte, amellyel gyülekezetünk Isten iránti háláját édesen fejezte ki a meghívottak felé.

Beliczáné Veres Erika