Rendszerüzenet
2019. december 24.

Karácsonyi körlevél

Dr. Fekete Károly püspök gyülekezeteknek szóló karácsonyi körlevele itt olvasható. 

Kedves Testvéreim!

János evangélista diadalkiáltásával köszöntelek Benneteket 2019 karácsonyára készülve: „Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” (Jn 1,14)

Annak az embernek a boldog örömkiáltása ez, akit elbűvöl Isten emberszeretete. Az emberi igyekezettel elérhetetlen Isten belealázkodva az ember testébe találkozni akart velünk, és addig jött, amíg el nem ért bennünket, embereket.

Az Ige testté lett, hogy Jézus Krisztus felértékelje és felmagasztalja az ember testét, lényét, földi valóját. Nekünk, akik olykor gyalázatos akadálynak érezzük a testet, és megvetjük, máskor meg szinte bálványozzuk ugyanazt, meg kell tudnunk, hogy egész mivoltunk Isten teremtménye. Azért jelent meg maga az Isten is emberi testben, mert emberi testünk megváltására jött. Ebben a testben vett lakozást és ezért a testért szenvedett. A teremtő Isten nem volt hajlandó arra, hogy alkotásából, keze munkájából akár csak egy tenyérnyit is feladjon és lemondjon rólunk. A mindenséget teremtő Ige megnyitotta az utat vissza az Atyához, mert Jézus Krisztus itt élt közöttünk. Benne és általa Isten szeretete, világossága, dicsősége áttörte a bűn sötétségét. Tanításában az Atya mentő szava szólalt meg, Szentlélektől áthatott csodái, evangéliuma által az Isten eljövendő országának erői munkálkodtak ebben a világban.      

Isten országának erői segítettek bennünket abban, hogy sok ezren adjunk hálát 2019. május 18-án a Debrecenben megtartott jubileumi Magyar Református Egység Napján, amely bizonyította, hogy él és működik a Kárpát-medence és a diaszpóra magyar reformátusságának egysége. Tíz évvel a közös zsinati munkánk újrakezdése után ismét a magyar reformátusság bölcsőjénél gyűltünk össze Debrecenben, az egységtörekvés városában, hogy hálát adjunk mindazért az áldásért, amit Istentől ebben a közösségben nyertünk.

Tíz éve a lehető legszorosabb közösségre léptünk egymással, amikor a debreceni Nagytemplomban az Alkotmányozó Zsinat ünnepélyesen kimondta, hogy mindnyájan a Magyar Református Egyházhoz tartozunk.

A Magyar Református Egység Napján megerősítettük: hisszük, hogy Krisztus a jövő, ezért együtt követjük őt! Így szeretnénk betölteni küldetésünket, bárhol is éljünk a Kárpát-medencében és a világon. Azt reméljük, hogy egyre bővülő szolgálataink nyomán, Isten kegyelméből, egyre többen fogalmazzák meg a körülöttünk és a velünk együtt élők közül, hogy „Hadd tartsunk veletek, mert azt hallottuk, hogy veletek van az Isten!” (Zak 8,23)

A következő, 2020. esztendőben is valljuk, hogy motivációnk, az egység megélésére magasabb rendű, mint az igazságtalan békeszerződések által kialakított szétszakítottság meghaladása: hitünk szerint az egyház egysége Jézus Krisztusban áll fenn. Küldetésünknek tartjuk, hogy ahol lehet, keressük a múlt feldolgozásának, a traumák gyógyításának és a megbékélésnek Krisztus által kijelölt útjait, miközben nem kisebbítjük azokat a fájdalmakat, melyeket kisebbségi közösségeink hordoznak egyéni és közösségi jogaik korlátozása miatt.

Adja Isten, hogy az Úr 2020. évében is meg tudjuk élni ezt az egységünket Krisztusban. Ebben erősítsen meg bennünket az Ige hallgatása és az úrvacsora ünneplése istentiszteleti közösségeinkben!

Áldott és kegyelemteljes ünnepet kívánok Neked, szeretteidnek és gyülekezetednek:

Debrecen, 2019 adventjén

Dr. Fekete Károly

püspök