Rendszerüzenet
2019. december 21.

Féleleműző igék a tiszalöki börtönben

Karácsony ünnepére készítő áhítatokat tartott Tiszalökön a büntetés-végrehajtási intézetben Fekete Károly tiszántúli püspök, akit Perger Tamás bv. alezredes, parancsnok-helyettes fogadott. A fogvatartottakat Darvas Szilárd lelkipásztor köszöntötte.

Fekete Károly igemagyarázata a félelmet a szívünkből kiűző krisztusi szeretetről szólt János apostol első leveléből. Emlékeztetett arra, hogy „a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben”. (1Jn 4,18)

Délben ünnepi állománygyűlést tartott Perger Tamás bv. alezredes, parancsnok-helyettes. A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának, dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagynak az ünnepi köszöntőjét tolmácsolták az állomány számára, majd Fekete Károly püspök mondott köszönetet az intézet vezetésének és alkalmazottainak odaadó szolgálataikért. Igei üzenetét a Lk 1,78-79 alapján fogalmazta meg, hangsúlyozva azt, hogy Jézus Krisztus születésével Isten új lendülettel üzen nekünk, ember-gyermekeinek, hogy Ő mennyire szeret bennünket. Amikor a Magasságos Isten eljött erre a földre, akkor azt csodálatosan úgy rendezte, hogy emberi módon történjen. Jézus Krisztus születés-ünnepe serkentsen bennünket az újjászületéshez! A két ünnepi alkalom között a püspök látogatást tett a Tiszalöki Református Egyházközség által fenntartott „Bástya” Fogyatékosok Református Nappali Házában.