Rendszerüzenet

Isten el nem múló mosolya

„Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.”(Lk. 2,11)

A karácsonyi történetben kevés a szó, kevés a beszéd. Ami elhangzik, annak is javarészét nem emberek mondják, hanem angyalok, Isten küldöttei. Az angyalok hirdetik meg a karácsonyi hírt: „Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.”(Lk. 2,11)

Amit az emberek mondanak az csupán erre a megszólító szóra való válasz: „Menjünk el egészen Betlehemig…!” (Lk. 2,15) És elindulnak - abból a világból, amiben éltek, és amit éltek a Krisztust rejtő jászol felé.

 Mikor odaérnek és megtalálják Máriát, Józsefet és a kisgyermeket, akkor meglátják a lehetetlent, meglátják az Isten arcát. Isten arcát Krisztuson. 

Ilyenkor, Karácsonykor mi is elindulunk abból a világból, amiben élünk, abból, amit élünk és a jászolhoz érve megélhetjük a Karácsony misztériumát, titkát. Megláthatjuk, hogy kicsoda az Isten, mert Ő emberi formában mutatja meg nekünk magát. Isten megmutatja igazi arcát!

Ez a Karácsony lényege: meglátni a lehetetlent!

 

A pásztorok nem voltak túl vallásos emberek. Azt is mondhatnánk, hogy távol álltak a vallástól. Az újszövetség korában éppúgy megvetették őket, mint a vámszedőket. De azt nyílván tudták, - hiszen az egész zsidó gondolkodásban benne van -, hogy Isten arcát ember nem láthatja. Ha mégis, az az ember számára halált, pusztulást jelent.

  Még a legnagyobbaknak is, - Mózesnek és Illésnek is el kellett takarnia az arcát, nehogy meglássa az Istent.

Tudtak Isten arcáról, beszéltek Isten arcáról, de sohasem látták.

Kérték:

  • az imádságban,
  • kérte Áron az áldásban: ragyogtassa rájuk az Ő arcát, - hiszen ez volt a legnagyobb áldás!

Megélték:
- amikor Isten valóságos, tevékeny és hathatós volt közöttük,
- amikor jóra fordult a sorsuk és megélték, hogy Isten gondoskodik róluk,
- amikor megélték a szabadítást, hogy rájuk tekintett az Isten,
- megélték és ismerték azt is, amikor elrejti arcát, amikor megjelenik haragja.

 

De sohasem látták!

 

Karácsonykor a lehetetlen lehetségessé válik! Isten megmutatja igazi arcát, láthatóvá teszi magát! És azt is megmutatja, hogyan tekint ránk!

„A karácsony a legnagyobb csoda, Az Isten el nem múló mosolya.” - mondja Füle Lajos.

Egykor, ott a pásztorokra rámosolygott az Isten. Nem egy gyermek, hanem az Isten!

- Isten el nem múló mosolya - ez az Ő dicsősége, és ezt a dicsőséget adja az embernek. Hogy mindez megjelent a földi világban, azon mindenki csodálkozik. Csodálkoznak a pásztorok, csodálkozik Mária és József, és mindazok, akik ezt meglátják. Ezért van tele a Szenteste csodálkozással és áhítattal!

 

A betlehemes játékok hordozzák ezt az üzenetet, és segítenek újrajátszva újraélni Karácsony lényegét. A betlehemes játékban van egy pont, amikor kicsinek és nagynak, fiatalnak és öregnek oda kell menni a „betlehemhez” és be kell kukucskálni. Amikor betekintenek, akkor látják meg a Gyermekben Isten arcát, az Ő el nem múló mosolyát!

 

Ekkor történik meg a csoda: Az ember is elkezd mosolyogni, elkezd örvendezni, elkezd élni!

Ebben a különleges mosolyban megjelenik a mi igazi arcunk is.

Nekünk, akiknek a lelkünk, az életünk az arcunkra van írva, megjelenik a megváltott arcunk!

 

Megjelenik az igazi arca, a megváltott arca azoknak:

 

  • akiknek az arca összetört, összegyűrődött a fájdalomtól, a terhektől, - és egyszerre kisimul és tündökölni kezd
  • akiknek arcukra fagyott a mosoly, póker arcuk lett, - egyszerre felengednek, és újra tudnak érezni, élni, mosolyogni
  • akiknek „eltemetődött” az arca, - mint a költő Reményik Sándornak: „fölibe ezer réteg tornyosult”, - és nem is tudja miként került a mélybe, - és egyszerre lehullnak a rétegek
  • vagy akik állarccal födték be magukat félelmükben, csalódásaik miatt, - és egyszerre visszakapják azt, ami az igazi arcunk, az eltemetett, elfedett Isten arcot
  • akiknek sebes lett az arcuk a sok pofontól, amit az élettől kaptak, mert nem takarták el, hanem vállalták a nyíltságot, - és egyszerre begyógyulnak a sebeik, megújul az arcuk, életük
  • akik, arcnélkülivé és mindenre késszé váltak az életért való futásban, - egyszerre sötét, mély lelkük megtelik világossággal, és megtalálják megváltott arcukat, – és ezen ők maguk csodálkoznak majd leginkább.

 

Ez a Karácsony titka!

- „Nyílj meg szívem, lásd meg jobban, ki fekszik itt a jászolban!”- énekeljük.

 

Jöjj és találd meg Isten el nem múló mosolyában igazi arcodat!

Mert ez a fontos számunkra, hogy lássuk egymást! Azok, akik összetartozunk a családban, a gyülekezetben, ott ahol élünk, lássuk egymás igazi arcát!

Adja nekünk Isten ezt a csodát, hogy ünneplésünkben, istentiszteleteinkben és együttléteinkben felismerjük Isten el nem múló mosolyát!(Gacsályi Zsolt lp.)